Mf2  17525
Grusvogn med bremserhus

Mf2 17525

Litra (type) Mf2
Nummer 17525
Byggeår 1915
Fabrikant Strømmens Værksted
Levert til NSB
I ordinær trafikk til 1980-tallet
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 8,90 m
Vognvekt 7,0 tonn
Lasteflate 18,3 m2
Rominnhold 4,8 m3
Lasteevne 11,0 tonn
Mf2 17525 02 Kløftefoss 2008
Mf2 17525 I militærtog lastet med en kanon
Krøderen 2007
Mf2 17525 ble levert fra Skabo Jernbanevognfabrik i 1915 til anlegget av Dovrebanens nordre del.
Det er en grusvogn av standardtype,beregnet for transport av grus og masse til anlegg og vedlikehold av jernbanen. Den kan også brukes til alle typer løsgods som kull, malm, stein, skifer og byggematerialer.
 
Vogn 17525 ble bygget etter samme tegning som datidens mest moderne N-vogner (senere N2 type 2). Vognen var midlertidig utstyrt som grusvogn og var beregnet for senere ombygging til N-vogn, men dette ble ikke gjennomført. Vognkassen er 2,65 meter bred, men siden den var beregnet på å bygges om til en vogn med bredde på 2,8 meter stikker bufferbjelkene litt utenfor vognkassen. Det ble bygget 123 vogner av denne typen, hvorav 63 med bremserhus.
 
Mf2 17525 rullet praktisk talt uendret hele sin driftstid. Den ble tatt ut av bruk en gang på 1980-tallet, og overtatt av Norsk Jernbaneklubb i 1989. Restaurering ble straks satt i gang, og vognen fremstår nå i sitt opprinnelige utseende.
 
Vognen er stasjonert på Krøderbanen og brukes ved spesielle arrangementer. Fra tid til annen brukes den også til grus- og svilletransport for banevedlikeholdet.
 

----------