Q4  309
Tankvogn fra Rjukanbanen

Q4 309

Litra (type) Q4
Nummer 309
Byggeår 1948
Fabrikant Skabo Jernbanevognfabrik
Levert til Rjukanbanen
I ordinær trafikk til 1987
Nåværende eier Privateid
Lengde over buffere 7,35 m
Vognvekt 16,8 tonn
Vognvekt uten beholder 6,6 tonn
Rominnhold 18,8 m3
Lasteevne 10,0 tonn
Q4 309 Før
oppussing
Krøderen 2007
Q4 309 Under
oppussing
Krøderen 2007
Q4 309 Under
oppussing
Krøderen 2007
Q4 309 Kløftefoss 2009
Q4 309 er en tankvogn med avtagbar beholder bygget spesielt for Norsk Hydros ammoniakktransporter.
I eldre tid ble varer som bensin, parafin og kjemiske produkter transportert i fat, men fra første del av 1900-tallet økte bruken av slike produkter dramatisk. Jernbanen tok derfor i bruk særskilte tankvogner, og disse ble gjerne spesialtilpasset de produktene de skulle transportere. De første tankvogner i Norge kom i 1912, og allerede året etter anskaffet Rjukanbanen sine første.

Innføring av Haber-Boschmetoden ved fabrikkene på Rjukan på siste halvdel av 1920-tallet førte til transport av store mengder flytende ammoniakk fra Rjukan til Herøya. Rjukanbanen anskaffet fra 1928 og fremover omlag 80 tankvogner spesielt for denne transporten. Som for Rjukanbanens øvrige vogner var dette korte vogner med høy lasteevne, det var viktig å utnytte plassen på fergene over Tinnsjøen best mulig. For de eldste av disse tankvognene var både understilling og tank i klinket utførelse, mens senere leveranser var sveiset. De meget solide beholderne kunne løftes av og ble fra begynnelsen transportert på lekter mellom Menstad og Herøya. Siden beholderne var avtagbare og dermed kunne byttes rundt på vognene fikk de egne nummer.
I 1952 ble det bygget sidespor til Herøya. Lektertransporten kunne da opphøre, og tankene ble deretter stort sett stående fast på vognene.
 
Q4 309 ble levert av Skabo Jernbanevognfabrik i 1948 til Rjukanbanen, og er utført med sveiset understilling. Beholderen som står på vogn 309 i dag har nr 45 og er av den eldste typen fra 1928 i klinket utførelse.
 
Vogn 309 gikk mellom Rjukan og Menstad/Herøya i hele sin driftstid. En gang på 1960-tallet ble de opprinnelige glidelagrene erstattet med rullelager, men forøvrig er det ikke gjort større endringer på vognen. Den ble tatt ut av drift i 1987.
 
Etter utrangering ble vogn 309 overtatt av privatpersoner tilknyttet Norsk Jernbaneklubb. Den ble lagret på Kløftefoss frem til 2007 da oppussingsarbeider ble startet.
Q4 309 var ferdig restaurert til Rjukanbanens 100 års-jubileum i 2009. Vognen er beholdt i det utseende vogntypen hadde de senere år av driftstiden.
Vognen lagres på Krøderbanen og brukes av og til ved spesielle arrangementer.
 
 
 

----------