G1  1038
Lukket godsvogn

G1 1038

Litra (type) G1
Nummer 1038
Byggeår 1887
Fabrikant Skabo Jernbanevognfabrik
Levert til Norsk Hoved-Jernbane
I ordinær trafikk til 1940-tallet
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 7,03 m
Vognvekt 6,6 tonn
Lasteflate 12,6 m2
Rominnhold 25,5 m3
Lasteevne 10,0 tonn
Merknad Hensatt uten hjul
G1 1038 Kløftefoss 2005
De første 20 årene etter Hovedbanens åpning i 1854 var lukkede godsvogner en sjelden vogntype. Først fra 1873 ble det bygget G-vogner i større antall, og frem til 1889 fikk Hovedbanen 70 og Statsbanene 190 vogner av en ganske enhetlig type.
Vognene hadde vognkasse av tre med store skyvedører av jern. En typisk detalj var store luftesjalusier som dekket hele den øvre delen av sideveggene. Understillingen på de første vognene var med langbjelker av stål og bufferbjelke og avstivere av tre. Fra 1876 ble hoveddelene av understillingen i stål.
Vognene kunne rigges for militærtransport av ”32 Mand - 6 Heste”. Utstyret var imidlertid ikke fast montert i vognene, men måtte settes inn ved behov.
Disse vognene var den dominerende G-vogntypen i Norge helt til slutten av 1800-tallet. Etterhvert som det kom større og mer moderne vogner ble de fleste utrangert på slutten av 1930-tallet.
 
Vogn 1038 ble levert fra Skabo Jernbanevognfabrik i 1887 som en av Hovedbanens 70 vogner. På slutten av sin driftstid, trolig omkring 1930, gjennomgikk vognen en større oppussing hvor store deler av veggene ble fornyet. Da ble også luftesjalusiene erstattet med luftevindu av vanlig G3-type.
En bevart påskrift på vognen viser at den fikk sin siste hovedrevisjon 7/1-1939.

Vognen ble trolig utrangert en gang på 1940-tallet, men det er ukjent hva som skjedde med den senere.
På 1990-tallet ble imidlertid vognkasse med ramme gjenfunnet som lagerskur ved Forsvarets anlegg på Rinnleiret i Trøndelag.
Norsk Jernbaneklubb overtok vognkassen i 2001, og den har siden stått lagret oppå en annen godsvogn på Kløftefoss på Krøderbanen. Den er en av de eldste bevarte godsvogner i Norge.
 
 
 
----------