M1  2389
Grusvogn

M1 2389

Litra (type) M1
Nummer 2389
Byggeår 1901
Fabrikant Strømmens Værksted
Levert til NSB Kongsvingerbanen
I ordinær trafikk til 1978
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 8,31 m
Vognvekt 6,0 tonn
Lasteflate 15,5 m2
Rominnhold 4,8 m3
Lasteevne 11,0 tonn
M1 2389 03 s Kløftefoss 2010
M1 2389 ble levert fra Strømmens Værksted i 1901 til Kongsvingerbanen.
Det er en grusvogn av standardtype, beregnet for transport av grus og masse til anlegg og vedlikehold av jernbanen. Den kan også brukes til alle typer løsgods som kull, malm, stein, skifer og byggematerialer.
 
Vogn 2389 var i en serie på 40 grusvogner bygget i perioden 1901-05 med smal vognbredde på 2,44 m. Vognen gikk praktisk talt uendret hele sin driftstid og ble først utrangert i 1978. Til tross for utrangeringen ble vognen benyttet lokalt på Ski stasjon frem til 1986.
 
Norsk Jernbaneklubb overtok vognen i 1986. Den ble deretter stasjonert på Krøderbanen, og er sporadisk blitt benyttet til grustransport. Det er blitt utført noe konserverende vedlikehold på vognen, men den er fortsatt i den utførelsen den hadde ved utrangering. 
 

----------