K2  23060
Tømmervogn

K2 23060

Litra (type) K2
Nummer 23060
Byggeår 1915
Fabrikant Eidsfos Verk f.nr. 1046
Levert til Tinnoset-Porsgrundbanen
I ordinær trafikk til  
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 6,80 m
Vognvekt 6,0 tonn
Lasteflate 14,4 m2
Rominnhold 4,4 m3
Lasteevne 12,0 tonn
K2-vogner med stolpelast 1934 To K2-vogner opplastet med stolper 1934
K2 med løftekasse Sørumsand 1956 K2-vogn opplastet med løftekasse
Sørumsand 1956
Hovedtegning litra K2 Hovedtegning K2
K2 23060 er en bolstervogn spesielt bygget for transport av langt gods.
 
Bolstervogner ble brukt når det skulle transporteres tømmer, telegrafstolper og annet gods som var lenger enn det som kunne lastes på én enkelt vogn. Midt på vogndekket var det montert en kraftig tverrbjelke, oppå denne kunne det plasseres et svingbart bolster. Når lang last skulle transporteres ble to slike vogner koblet sammen, slik at lasten hvilte på begge vognene.
For at vognene også skulle kunne brukes til annet gods var de utstyrt med lave, faste karmer.
Etter hvert som det ble bygget boggigodsvogner ble det mindre behov for bolstervognene, disse ble da tatt i bruk til andre formål eller bygget om.
 
K2 23060 ble levert fra Eidsfos Verk til Tinnoset-Porsgrundbanen (TPB) i 1915. Da behovet for vogntypen minsket ble mange vogner ombygget, og på et ukjent tidspunkt mistet 23060 bolsterfundamentet. Tilsvarende bolsterfundament kan fortsatt sees på MK3 20243.
Vognen var liten og ble derfor tidlig utdatert. Sammen med flere vogner av samme type ble den allikevel beholdt fordi størrelsen egnet seg for løftekassene til Urskog-Hølandsbanen.
Løftekassene var godsvognkasser uten understell som kunne løftes med kran og plasseres på både smalsporede og normalsporede flatvogner. I praksis var dette Norges første containere.
 
Vogn 23060 ble pusset opp i 1996. Med unntak av det manglende bolsterfundamentet fremstår den nå i utseende fra ca 1920. Den er stasjonert på Krøderbanen og brukes ved spesielle arrangementer.
 
 
----------