L4  50351
Kassevogn

L4 50351

Litra (type) L4
Nummer 50351
Byggeår 1952
Fabrikant Skabo Jernbanevognfabrik
Levert til NSB Oslo distrikt
I ordinær trafikk til 1980
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 9,30 m
Vognvekt 8,5 tonn
Lasteflate 21,8 m2
Rominnhold 24,0 m3
Lasteevne 21,0 tonn
L4 50351 Krøderen 2005
L4 50351 Reparasjon av endevegg 2007
L4 50351 Bremserplattform
L4  50351 er en kassevogn av standardtype. Den ble benyttet til alle typer løsgods. Typisk last for slike vogner var kull, koks, ved, kubb og byggematerialer.
 
Blant de nye standardgodsvognene med 15 tonns aksellast som kom på 1930-tallet var også en ny kassevogn. Sveiset understilling og kraftigere hjulsatser ga større lasteevne, og lengden var øket litt i forhold til de eldre L3-vognene. En ny type porter i jern ble også innført. Fra 1936 til 1953 ble det bygget 470 stk. L4–vogner, og dette var den siste kassevogntypen som ble levert til NSB.
 
L4  50351 ble levert til NSB Oslo distrikt i 1952 og rullet i ordinær godstrafikk frem til 1979.
I 1968 fikk den rullelager og UIC-litra og -nummer Elo 511 0283, men forøvrig ble det ikke gjort vesentlige endringer på vognen.
I 1979 ble den registrert som privatvogn for Norsk Jernbaneklubb og fikk nytt nummer 050 3000. Vognen ble deretter benyttet til en rekke transporter for NJK på det nasjonale jernbanenettet. I 1993 ble den utsatt for en skade under et transportoppdrag og deretter hensatt.
 
L4  50351 ble reparert og oppusset i 2007 og bærer nå igjen sitt opprinnelige litra og nummer.
Vognen er stasjonert på Krøderbanen.


 

----------