Stordrifts- og markedsdag på Krøderbanen

Søndag 20. august 2023 er det stordriftsdag på Krøderbanen, med to damptog og to motorvogntog i drift. I tillegg til de faste avgangene, kjøres det en rekke ekstratog mellom Krøderen og Kløftefoss / Sysle. En veteranbuss vil også være i sving denne dagen. Det vil i tillegg arrangeres  markedsdag og loppemarked på Krøderen stasjon.

Dette blir en unik mulighet til å se og reise med mange ulike historiske togtyper.

Damplok 225 på Kløftefoss    Damplokomotiv 7a nr. 11
Ikke mindre enn to damptog og to motorvogntog skal i aksjon på Krøderbanen på stordriftsdagen.
Foto: Henrik B. Backer (venstre) og Henning Hagen.

Stasjonene Krøderen, Kløftefoss, Snarum og Sysle blir alle betjent med togekspeditør, og her kan du  oppleve togkryssinger på gamlemåten med bruk av flaggsignaler og utveksling av togmeldinger på den restaurerte telefonkursen.

Alle rutetider vil bli lagt ut så snart de er klare.

Tur/retur-billett på damptogene mellom Vikersund og Krøderen gjelder som dagsbillett for alle ekstratog mellom Krøderen og Sysle. De reisende kan fritt bytte tog underveis og kjøre fram og tilbake med ulike togtyper. Alle med gyldig togbillett reiser gratis med veteranbussen.

Vi ønsker alle velkommen til en begivenhetsrik søndag på Norges lengste museum!

Sist oppdatert 21.05.2023