Stordriftsdag på Krøderbanen

Søndag 21. august 2022 er det stordriftsdag på Krøderbanen, med to damptog og to motorvogntog i drift. I tillegg til de faste avgangene, kjøres det en rekke ekstratog mellom Krøderen og Kløftefoss / Sysle. En veteranbuss vil også være i sving denne dagen. Det vil i tillegg arrangeres et loppemarked på Krøderen stasjon.

Dette blir en unik mulighet til å se og reise med mange ulike historiske togtyper.

Damplok 225 på Kløftefoss    Damplokomotiv 7a nr. 11
Ikke mindre enn to damptog og to motorvogntog skal i aksjon på Krøderbanen på stordriftsdagen.
Foto: Henrik B. Backer (venstre) og Henning Hagen.

Stasjonene Krøderen, Kløftefoss, Snarum og Sysle blir alle betjent med togekspeditør, og her kan du  oppleve togkryssinger på gamlemåten med bruk av flaggsignaler og utveksling av togmeldinger på den restaurerte telefonkursen.

Rutetabellen med både faste avganger, alle ekstratog og veteranbuss ser ut som følger:

D1 M1 / B
M2 D2 M1 / B
M2 D1 M1 M1 M2 B
        Tognr -> 126 552 572 5302 554 574 128
556 558 576
fra Krøderen 11.00 11.33 12.10 12.50 13.40 14.45 15.00 15.50 16.45 17.45 17.45
til Kløftefoss 11.13 11.45 12.22 13.05 13.52 14.57 15.13 16.02 16.57 17.57 17.53
fra Kløftefoss 11.13 11.45 12.31 13.20 14.05 15.37 15.15 18.00
til Snarum 11.31 x 12.03 12.49 13.40 14.23 15.55 15.33 x |
fra Snarum 11.31 12.06 B 12.57 14.23 15.33 |
til Sysle 11.39 x | 13.05 14.31 15.42 x |
fra Sysle 11.39 | 14.38 B  15.42 |
til Vikersund 11.57  12.21 B
14.58 B
 16.00 18.25

 

M1 M2 B / D2
M1 D1 B / M2
D2 M1 B M1 M2 D1
         Tognr -> 551 571 5301 553 127 573 5303 555  557
575 129
fra Vikersund     11.10 B 12.25 13.10 B  
15.05  
 
16.20
til Sysle | 12.44 x 13.20 B | 16.39 x
fra Sysle | 12.44 13.33 14.43 | 16.39
til Snarum | 12.52 13.43 14.52 15.20 16.48 x
fra Snarum | 12.10 12.53 13.43 14.27 14.52 15.23 16.05 16.48
til Kløftefoss 11.35 B 12.28 13.11 14.01 14.50 15.10 15.33 16.23 17.06
fra Kløftefoss 10.40 11.18 11.50 12.30 13.12 14.03 15.32 15.18 15.35 16.10 16.23 17.07
til Krøderen 10.52 11.30 12.03 12.42 13.25 14.15 15.45 15.30 15.43 16.22 16.35 17.20

D1 = ordinært damptog med lokomotiv 21b 225 og personvogner
D2 = ekstra damptog med lokomotiv 7a 11 (Ulka) og person- og godsvogner
M1 = tog med motorvogn type 91
M2 = tog med motorvogn type 87
B = veteranbuss
x = toget stopper ved behov for av- og påstigning

Rutene er oppdatert 18. august

I tillegg er det utarbeidet grafisk rute for stordriftsdagen. Denne kan være til god hjelp når dagens ulike reiser skal planlegges. Her benevnes togene med tognummer, det samme som vi ser i andre rad i rutetabellen over. Avganger med veteranbussen er ikke inkludert. Den grafiske ruten kan lastes ned her.

Tur/retur-billett på damptogene mellom Vikersund og Krøderen gjelder som dagsbillett for alle ekstratog mellom Krøderen og Sysle. De reisende kan fritt bytte tog underveis og kjøre fram og tilbake med ulike togtyper. Alle med gyldig togbillett reiser gratis med veteranbussen. 

Vi selger også en egen dagsbillett som gjelder for reise med alle tog mellom Krøderen, Kløftefoss, Snarum og Sysle. Merk: Denne billetten kan ikke benyttes på damptogene til eller fra Vikersund.

Vi ønsker alle velkommen til en begivenhetsrik søndag på Norges lengste museum!

Sist oppdatert 18.08.2022