Sikkerhet og veterantog

Selv om Krøderbanen er et museum, er det ordentlige, store tog vi kjører med. Av hensyn til egen og andres sikkerhet ber vi om at følgende forsiktighetsregler følges:

Om bord på toget:

 • Barn må ikke oppholde seg på åpne endeplattformer uten følge av voksne.
 • Det er ikke tillatt å oppholde seg på overgangslemmene mellom vognene under fart.
 • Dører og grinder må holdes lukket mens toget er i fart og under eventuelle opphold mellom stasjonene.
 • Det advares mot å lene seg ut av vinduene under fart på grunn av grener, brufundament og annet som står nær linjen. Husk å se forover.
 • Ved på- og avstigning må det utvises forsiktighet. Stigtrinnene kan være glatte.
 • Pass godt på barna!
 • Følg anvisninger fra personalet.

På stasjonsområdene:

 • Tog som er i bevegelse trenger lang tid for å stoppe.
 • Opphold og ferdsel i skinnegangen kan være forbundet med risiko for å bli påkjørt eller snuble og falle. Se deg godt for før du krysser spor.
 • Vikersund stasjon er en vanlig jernbanestasjon med alminnelig togtrafikk. På Vikersund er det strengt forbudt å gå i sporene. Kryssing av spor utenfor planovergangen er forbudt. Følg anvisninger fra personalet.
 • Pass godt på barna!

Røyking på stasjoner og ombord i tog:

 • I følge Lov om vern mot tobakkskader er røyking innendørs i alle bygninger og i alle vogner forbudt. Dette gjelder selv om historiske skilt viser at røyking er tillatt.
 • På grunn av brannfare er det forbudt å røyke ute på stasjonsplattformer av tre, på personvognenes åpne endeplattformer og ombord i godsvogner.

 

Lukk grinden