• Persontrafikken innstilt fra og med 19. januar 1958.
 • Strekningen Krøderen - km 119,5 nedlagt 1. januar 1979.
 • Strekningen km 119,5 - Vikersund nedlagt 1. mars 1985.

Sporet:

 • Sporet består av skinnene som er festet til svillene som ligger i ballasten. Skinnene veier 25 kg/m og er 10 meter lange. Enkelte steder på banen er det skiftet inn 30 kg/m-skinner som også er 10 meter lange. Skinnene er forbundet med to lasker som holdes sammen med fire bolter. På en tur fra Vikersund til Krøderen passerer toget i alt 5200 skinner og like mange skjøter. På grunn av at skjøtene ligger overfor hverandre hører man kun 2600 skjøtesmell.
 • Svillene er av impregnert furu. Det ligger gjennomsnittlig 1,2 sville for hver meter spor. For hele banen utgjør dette omtrent 31500 sviller. I tillegg kommer alle sidesporene på stasjonene. Sporet ligger hovedsakelig i grusballast. Grus hentes fra Krøderbanens eget grustak på Kløftefoss. Ovenfor Vikersund går banen gjennom en fjellskjæring hvor sporet ligger i pukkballast. Dette var det første stedet i landet hvor pukk ble benyttet som ballast.

Største aksellast: 11 tonn

Minste kurveradius: 188 meter

Største stigning:

 • Fra Vikersund: 22 promille (stigning i meter pr. kilometer bane).
 • Fra Krøderen: 14 promille. Togene gikk tyngre lastet denne veien og stigningene måtte derfor være mer moderate.

Største hastighet:

 • I dag: 30 km/t

Opprinnelig:

 • 45 km/t for lokomotivtrukne tog
 • 55 km/t for motorvogntog

Kilometrering:

 • Alle jernbaner har kilometermerking som koordinater langs banen. Oslo er utgangspunkt for alle jernbanene i Sør-Norge. På grunn av flere linjeomlegginger gjennom årene er flere kilometre "blitt borte", såkalte kjedebrudd. Krøderbanen starter ved km 95,91 på Vikersund og ender ved km 121,88 på Krøderen. Dette er regnet fra Oslo Vestbanestasjon langs den opprinnelige Drammenbanen over Spikkestad og Lier.
 • Kilometer- og hundremetermerkene kan sees på venstre side av toget når dette kjører fra Vikersund mot Krøderen.

 

 

banedata-stigning 

 

 

Stasjoner, stoppested og sidespor