Vogngruppen

Personvogn

Består av vognmester som leder vedlikeholdsarbeidet og frivillige. Gruppen utfører alle typer arbeid på vognene for å holde dem i driftsklar stand. Gamle Vossebanen disponerer mange personvogner. Personvognene som brukes i museumstogtrafikken har vognkasse av tre med utvendig teakpanel. En del av vognene er hensatt, enten for reparasjon eller for å kunne settes i stand senere.

Motorvogn

Består av dedikerte frivillige som arbeider målbevisst for å restaurere en motorvogn fra 1950 med Rolls Royce-motorer til driftsklar stand.

20150411 145715 1582 x 987

Foto: Guttorm Midlang

Godsvogn

Består av frivillige som tar sikte på å stoppe forfallet og få en godsvogn i driftsklar stand. Gamle Vossebanens godsvogner brukes som lagervogner eller til andre formål for museumsbanetrafikken. Noen av godsvognene er planlagt bevart som museumsvogner som etterhvert skal restaureres.