Bli frivillig!

Mer informasjon?

For mer informasjon og for å bli frivillig hos Museet Gamle Vossebanen send en melding på våre Facebook-sider. Museet har fast dugnad hver tirsdag kveld. De fleste gruppene har aktiviteter disse kveldene. Vi starter fra ca. kl. 18:00, og de fleste holder det gående til i hvert fall til kl. 21:00. Alle samles som regel til felles kaffepause. 

received 10159624803265374

Gamle Vossebanen er Norges eneste bevarte veteranjernbane på hovedlinje. Ruten museet kjører strekker seg 18 kilometer mellom Garnes og Midtun nær Bergen. Gamle Vossebanen går gjennom fjordlandskapet, nær sjø og vann på den ene siden og bratte fjellsider på den andre. Gamle Vossebanen er unik som Norges fjordbane.

Vossebanen var første del av Bergensbanen, opprinnelig bygget for smalt spor fra 1875 til 1883. I forbindelse med at forlengelsen over høyfjellet ble besluttet bygget med normal sporbredde ble Vossebanen bygget om i 1904 og Bergensbanen sto ferdig i 1909. Vossebanen ble ferdig elektrifisert i 1954. Ti år senere var også Bergensbanen elektrifisert.

Den 1. august 1964 åpnet de to tunellene Arnanipa og Ulriken. Dette endret strekningen til et industrisidespor uten kjøreledning. Åpningen av tunellene var et stort løft for Bergensregionen og Bergensbanen. For gamlebanen over Nesttun markerte det en overgang til sidebane, men aldri slutten. Det markerte starten på en utvikling som ledet frem til det som i dag er blitt en sterk og stolt museumsjernbane med dedikerte frivillige som holder liv i gammel kunnskap og tradisjoner.

IMG 6255 ML 1944 x 1296

Museumsanlegget Gamle Vossebanen er restaurert med over 235.000 dugnadstimer utført av museets frivillige fra 1981 og fram til i dag. Veterantogdrift med dampdrift på strekningen fra Garnes til Midtun ble startet i 1993. Museet har ukentlige dugnader hver tirsdag og banehelger utvalget helger gjennom året avhengig av vær, vind og årstid.

Følg menyen for en presentasjon av de mange aktivitetsgruppene som er aktive på museet. Delta i én eller flere, det er opp til deg!

Det er ingen ”strenge” grenser mellom våre aktivitetsgrupper, men en de fleste har naturlig vis mer interesse det som særlig opptar hver enkelt.  Likevel er det flere som deltar på tvers av aktivitetsgruppene, noe som gir et god samhold og miljø.   Mange av våre aktive har ikke yrkesaktiv bakgrunn fra jernbanen.  Vi er et mangfold av personer fra mange forskjellige yrker og drivkraften er vår felles interesse.  Kunne dette være noe for deg? Ta kontakt med oss, og ta en tur å se hva vi driver med.

Frivillig deltagelse krever medlemskap i NJK 

Bli med og delta i kjøring av veterantog sammen med mer enn 2.000 andre medlemmer i Norge. Som medlem i Norsk Jernbaneklubb er du med på å ta vare på norsk jernbanekulturhistorie.  Ved førstegangs innmelding koster det kun NOK 250,- for første år. Ordinær pris for 2015 er NOK 495,-. Medlemskapet inkluderer På Sporet - Norges største jernbanetidsskrift – i posten fire ganger i året. 

Medlemskap kan tegnes her.