Støtt vårt arbeid for historisk jernbanedrift

NJK Gamle Vossebanen (GVB) er en historisk jernbaneorganisasjon tilsluttet den nasjonale Norsk Jernbaneklubb. NJK er et arbeidsfellesskap og møtested for alle landets jernbaneinteresserte som utbrer interesse for nåtidig og historisk jernbane og jernbanedrift, ved å arbeide for at jernbanehistoriske fortidsminner blir tatt vare på og om mulig holdt i drift.

Foreningen arbeider aktivt for bevaring og drift av museumsjernbanen Gamle Vossebanen, og kjører veterantog for publikum. NJK søker å bevare de fredede og øvrige verneverdige hus og anlegg som hører til denne banen.

NJK Gamle Vossebanen er en frivillig forening som baseres i stor grad på dugnadsinnsats. Din gave til NJK Gamle Vossebanen er et direkte bidrag for å stanse forfallet av verneverdig historisk jernbanemateriell.

Bli medlem

Gjennom et medlemskap i Norsk Jernbaneklubb yter du en hjelp til verneverdig historisk jernbanemateriell. En del av kontingenten går til strakstiltak. NJK tilbyr medlemsformer som oppstartsmedlemskap, familiemedlemskap og voksenmedlemskap.

Innmelding kan du gjøre her: https://njk.no/bli-medlem

Gi en gave

NJK-Gamle Vossebanen har tatt ansvar for mye jernbanemateriell, derfor trenger vi din hjelp!

Bruk vår gavekonto og gi et valgfritt beløp til konto: 3411.29.16239.

Benytt deg av VIPPS: 514734 valgfritt beløp som øremerkes større og krevende restaurerings-prosjekter – som damplokomotiv 255 bygget i 1913 og kongevognen Ao 100.

Støtt oss med grasrotandel

Grasrotandelen

 

Du kan støtte NJK Gamle Vossebanen gjennom grasrotandelen, hvor inntil 7 prosent av beløpet du spiller for går til arbeidet på historisk jernbanemateriell. Registrer kortet ditt på org.nr: 971350814

Kjøp en gave med mening

Du vil stadig finne nye produkter i vår butikk. Gjennom bruk av disse produktene har du mulighet til å vise ditt engasjement, samtidig som du bidrar til vårt arbeid for norsk jernbanemateriell. Vi selger også alternative gaver, som er en perfekt presang til de som allerede har alt.

Få skattefradrag på gaver

Alle pengegaver mellom 500 kr og 50 000 kroner kan trekkes fra på skattemeldingen for 2019. Du må merke innbetalingen med «Vognhall Gamle Vossebanen». Da går hele beløpet uavkorteet til fullføring av GVBs vognhall som sikrer jernbanemateriell i framtiden.

Bruk NJKs konto for skattefrie gaver - konto nr 3411.29.16042 - og merk innbetalingen med "Vognhall Bergen".

Innberetning til Skatteetaten

Norsk Jernbaneklubb innrapporterer gaver direkte til Skatteetaten, og sender deretter ut årsoppgaven. Dette forutsetter at vi har ditt personnummer. Etter Skatteetatens regler får du ikke fradrag for gaven hvis den ikke er innberettet av Norsk Jernbaneklubb. Du kan ikke selv oppgi denne i skattemeldingen.

Når gaven er innberettet kommer den automatisk på din skattemelding. Gavene blir innberettet i det inntektsåret de er gitt og forutsetter at de er registrert på bankkontoen til NJK Gamle Vossebanen innen 31.12 i det aktuelle inntektsåret. Husk at banken ofte har stengt i helgen. Gaver som mottas etter fristen, blir automatisk inntektsført året etter.

Minnegaver

I forbindelse med begravelse kan du velge å la de som ønsker det gi en minnegave i stedet for blomster. En minnegave vil gå til NJK Gamle Vossebanen sitt arbeid med krevende restaureringsprosjekter av historisk jernbanemateriell.

Slik gjør du:

  • Sett inn et ønske om minnegave i dødsannonsen
  • Oppgi vårt kontonummer 3411.29.16239

De som ønsker å gi en minnegave må få beskjed om at innbetalingen må merkes med navn på giver og navn på den avdøde. Legg ved navn og adresse til nærmeste pårørende, som da i etterkant mottar et takkebrev. Ta kontakt med oss på hvis du ønsker mer informasjon.

Hør også med begravelsesbyrået – flere av dem har løsninger på minnegaver.

Testamentariske gaver

Ved å gi en gave til NJK Gamle Vossebanen i testamentet, gir du det historiske jernbanemateriellet en varig støtte også for de kommende generasjoner. Testamentariske gaver til NJK Gamle Vossebanen er fritatt for arveavgift, så du kan være sikker på at hele verdien av din gave vil gå uavkortet til vårt arbeid for å sikre historisk jernbanemateriell.
Det er en tillitssak å overlate midler til en organisasjon. For å sikre at dine siste ønsker blir ivaretatt, kan NJK Gamle Vossebanen avtale med en advokat som kan gi deg gratis hjelp til oppsett av testamentet som tilgodeser NJK Gamle Vossebanen.

Dersom du ønsker en uforpliktende og konfidensiell samtale om arv kan du sende en e-post til .