Norsk Jernbaneklubb og Museet Gamle Vossebanen
altNJK er en frivillig og ideell museumsorganisasjon med formål å bevare lokomotiver og vogner for å vise teknisk og kulturell utvikling for kommende generasjoner. NJK er medlem av Norsk Museumsforbund og European Federation of Museum & Tourist Railways.

Museumsanlegget Gamle Vossebanen er restaurert med over 203 årsverk (inntil 2011) utført på dugnad av NJKs medlemmer fra 1981 og fram til i dag. Alle inntekter brukes til drift og vedlikehold av anlegget.

Driften er underlagt strenge offentlige krav og påbud som blir oppfylt på alle punkter. De som utfører sikkerhetsrelevant tjeneste på toget er kvalifisert til slik tjeneste i følge gjeldende regelverk.

Du kan bli med i NJK og delta i kjøring av veterantog sammen med mer enn 2 000 andre medlemmer i Norge. Medlemskap kan tegnes ved å benytte denne linken.

NJK - Gamle Vossebanen
Postboks 47 Indre Arna
5888 Bergen


Fakturadresse:
Bestillinger:
E-post: