Bergens komaltmunes kulturvernpris for 2009

Ble gitt til driftsleder Ivar Gubberud i Museet Gamle Vossebanen. Prisen ble utdelt av byråd for kultur Henning Warloe ved en tilstelning i Logen 11. september 2009. I begrunnelsen heter det:

Første post på programmet blir da utdeling av årets kulturvernpris. Den går til en sentral leder, som brakt nye og gode kvaliteter til det frivillige arbeidet. Han har brukt mer enn halve livet på dette prosjektet og sammen med en stor gruppe frivillige er det lagt ned tusenvis på tusenvis av timer i dette arbeidet. Han har ledet arbeidet med oppbyggingen og drift av Museet Gamle Vossebanen siden 1981, i samarbeid med en gruppe sterkt motiverte og dyktige medarbeidere.

De startet i 1981 med tomme hender på vern av gamle Vossebanen - i dag er dette et jernbanestrekk av øverste nasjonal vernestatus, med statstilskudd til drift og et omfattende formidlingsprogram som når brede publikumsgrupper. Et stort materiale er restaurert og satt i drift, både selve banelegemet, stasjonsbygg, anlegg langs banen og over 30 vogner og lokomotiver. Han har bygget kompetanse som oppfyller europeiske kompetanse og sikkerhetskrav. Hans kunnskap om jernbane og en bakgrunn fra næringslivet og konsulentbransjen har sammen vært en sentral ingrediens i ett av de mest vellykkede kulturminneorganisasjoner i Bergen og Norge. Han har dessuten skrevet flere bøker om jernbanene på Vestlandet.

Ivar Johan Gubberud tildeles Bergen kommunes Kulturvernpris for sitt personlige engasjement i oppbyggingen av Museet Gamle Vossebanen.