Lokomotivgruppen

Damplokomotiv

Består av lokomotivmester og frivillige med varierende erfaringsbakgrunn og utdannelse, samt yngre under opplæring. Lokomotivstallen er utstyrt med løftebukker som kan heve og senke lokomotivet, men mangler større maskiner som dreiebenk og fres. Dette er arbeid som løses ved mekaniske spesialverksteder. De fleste som driver med vedlikehold av lokomotivet deltar også i kjøringen om sommeren, enten som fyrbøtere og lokførere eller som aspiranter.

Skjermbilde 2014 09 12 kl. 11.56.25 1086 x 719
Foto: Emilie Gundersen

De frivillige restaurerer og vedlikeholder vårt damplokomotiv type 18 C nummer 255 fra 1913. Gamle Vossebanens lokomotiv 18c 255 ble først levert til Eidsvold-Otta banen, men senere overført til Trondheim distrikt, hvor det gikk fram til det ble pensjonert i 1969. Etter en usikker tilværelse på Norsk jernbanemuseums venteliste ble det i 1980 dratt til Bergen, og året etter startet restaureringen i regi av Norsk Jernbaneklubb. Det skulle ta hele 9 000 dugnadstimer gjennom elleve og et halvt år. I oktober 1992 kjørte lokomotivet for publikum mellom Bergen og Minde. Året etter startet driften opp på Museet Gamle Vossebanen mellom Garnes og Midtun. Således har lokomotivet levd en tredjedel av sitt liv som pensjonist ved Gamle Vossebanen og trives godt der. Lokomotivet, som fra 1913 har gått 2,6 millioner km, fikk ny lokomotivkjel i 2008 og er derved klar for innsats i de neste hundre år.

786 loket vaskes rs
Lok 18c 255 vaskes på Garnes etter avsluttet sesong. Foto: Torstein Krabbedal

Diesellokomotiv

Gruppen ivaretar diesellokomotivene og består av dieselinteresserte frivillige som vedlikeholder de to skiftelokomotivene fra 1938 og 1952 som er i drift.