Baneavdelingen

Allsidige aktiviteter, avhengig av vær, vind og årstid. Består av én ansatt baneansvarlig, en frivillig banemester og frivillige. Museet mottar tilskudd fra Jernbanedirektoratet for å vedlikeholde sporet. Det kjøpes inn arbeid fra sporentreprenører som skifter sviller. 

1999 paaske haukeland Morten Larsen 2610 x 1773
Foto: Morten Larsen

Gamle Vossebanen har siden driften startet utført mye av vedlikeholdet på strekningen Tunestveit - Midtun ved hjelp av dugnadsinnsats. Erfarne sporteknikere har gitt oss kyndig opplæring, og etter hvert har vi fått en god kompetanse blant egne mannskaper som kan utføre dette arbeidet selvstendig. Vedlikeholdet har primært vært svillebytte, justering av spor, tilføring av ny pukk, rensking av grøfter og stikkrenner og forsøk på å rydde vegetasjon langs linjen for å sikre sikten langs sporet.

Strekningen er ca. 21 km, og med en gjennomsnitts-avstand på sviller på omtrent 60 cm, blir det rundt 35 000 sviller. I tillegg kommer stasjons-spor med tilsvarende antall sviller per meter.Av banens 18 km, så er 8 km sviller skiftet de siste 10 årene. Resten er mer enn 40 år gamle, men kontrolleres etter en plan. Til å begynne med ble svillene gravd frem for hånd, og byttet manuelt. Dette var en tidkrevende og slitsom prosess som gav mye god mosjon. I de senere årene har vi fått tak i noen maskiner som har vært til uvurderlig hjelp til å få arbeidet gjort, og mange av de tyngste jobbene tar maskinene seg av.

De siste årene har vi fått tilskuddsmidler fra Jernbaneverket øremerket banevedlikehold. Dette har ført til at vi nå kan leie inn sporentreprenør til å ta en større del av vedlikeholdet, slik at vi kan konsentrere vårt arbeid til mindre deler av banen. En populær vinteraktivitet har vært "innendørs banearbeid" der vi har drevet vedlikehold av sporet i tunnelene. Her har det vært utført noe svillebytting, rensking av pukk og utskifting av skinner.

IMG 1269 1408 x 1056 IJG GVB arbeidslunsj 1408 x 1056
Foto: Ivar Gubberud
100 0846 IMG 1171 2000 x 1332
Pakkemaskinen "Minima 2".  Maskinen benyttes til å justere sporet og stabilisere pukken under svillene.