Arkiv

Nytt liv på Sysle stasjon

I 2008 ble det bestemt å gjenoppbygge spor 1 samt mellomplattformen på Sysle stasjon. Baneteknikk utførte arbeidet med å bygge sporet og Krøderbanens egne folk bygde plattformen, og hele anlegget sto ferdig til årets sesong. Utgiftene kom på ca. 2 mill. kroner, og dette ble finansiert av Krøderbanen med tilskudd av verneplanmidler. Den offisielle innvielsen av spor 1 og plattformen skjedde på årets første kjøresøndag 26. juni. Ole Martin Kristiansen, styreleder i Kunstnerdalen kulturmuseum, erklærte sporet og plattformen for åpnet, mens “stasjonsmester” David Bartos kom kjørende på dresin og kuttet det røde båndet over sporet. Stranden Musikkforening / Jevnaker Ungdomskorps spilte, mens passasjerene i årets første damptog fra Vikersund til Krøderen gikk ut på stasjonsområdet for å se på det som skjedde. Rundt 200 personer var til stede denne dagen; så mange har det antakelig aldri før vært på Sysle stasjon.

alt alt

 

TV-Modum var også til stede, og du kan se deres reportasje fra åpningen her.

 

alt alt

 

Søndag 3. juli ble Sysle igjen en betjent stasjon, da damptoget fra Vikersund krysset med motorvogna fra Krøderen kl. 12.36.

Togekspeditør Odd Arne Lyngstad åpnet dørene og lot folk komme inn på venterommet og kontoret. Her er det meste som det var den gang for over 50 år siden, da stasjonen hadde ordinær betjening. Gamle apparater, en vedovn, en skrivemaskin, NSB rundskriv, skjemaer, blanketter osv. er intakt, til glede for alle som setter pris på gamle stasjonsmiljøer. 

Det har vært fast kryssing på Sysle mellom motorvogntoget og damptoget alle søndager i juli, og passasjerene har om ønskelig kunnet bytte fra det ene til det andre toget på stasjonen.

 

Tekst og bilder:  Øivin Moen

Sist oppdatert 05.08.2011

Krøderbanen i ny profileringsfilm

Kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad har, i samarbeid med Buskerud
fylkeskommune, produsert en profileringsfilm for Midt-Buskerud.
Filmen inneholder flotte bilder fra Krøderbanen med opptak fra i sommer.

alt

Bakgrunn for denne satsingen var at det i etterkant av worldcup-arrangementet 
i 2009 ble avdekket et behov for å profilere regionen visuelt via TV-bilder, 
internett og sosiale media.

Det ble utarbeidet en prosjektbeskrivelse og vedtatt bevilget regionale 
utviklingsmidler og midler fra kommunene for å finansiere prosjektet. 
Sluttproduktet - regional profileringsfilm for Midt-Buskerud - har fått tittelen
"Ta tiden tilbake". Filmen hadde premierevisning i Modum kulturhus 
9. februar 2011, og den vil bli vist på TV i forbindelse med worldcup i skiflyvning 
12. og 13. februar 2011.

Men du kan se det ferdige produktet her og nå: 
Klikk her for å se filmen på YouTube

 

2581 Kroderbanen profileringsfilm 2

Sist oppdatert 10.02.2011