Arkiv

Filmen om Krøderbanen

Nå er den nye filmen om Krøderbanen her! Den viser i hovedsak hva vi kan tilby av opplevelser for folk i alle aldre. Søndagstogene som kjøres om sommeren er selvfølgelig med som en basis i filmen. Blant øvrige hovedpunkter kan nevnes storgodstoget som ble kjørt med to damplokomotiver og 26 museumsgodsvogner i 2011.

Filmen har også glimt fra Krøderbanens samarbeidspartnere som Villa Fridheim, Kryllingen og westernbyen Deadwood City. I tillegg vises opptak fra banens jernbaneverksted på Kløftefoss, fra dugnadsarbeid på sporet og telefon- og telegraflinje, samt opptak fra den årlige vegetasjonsryddingen om høsten.

Filmcover forside     Filmcover innside-liten     Filmcover bakside-liten

Produksjonsår: 2012      Lengde: 67 minutter.                   Klikk på bildene for større versjon.

Se en trailer av filmen her.

Kjøp filmen i vår internettbutikk

Betaler du inn kr. 260,00 vil vi sende deg filmen i posten med porto inkludert.

Betal inn til: NJK Krøderbanen, Postboks 37, 3537 Krøderen

Konto nummer 2372 07 02703

Husk å oppgi postadressen som DVD-en skal sendes til.

I tillegg vil filmen være tilgjengelig i Krøderbanens suvenirbutikker på Krøderen og Vikersund stasjoner i kjøresesongen.

Publisert 23. mai 2012

Nytt liv på Sysle stasjon

I 2008 ble det bestemt å gjenoppbygge spor 1 samt mellomplattformen på Sysle stasjon. Baneteknikk utførte arbeidet med å bygge sporet og Krøderbanens egne folk bygde plattformen, og hele anlegget sto ferdig til årets sesong. Utgiftene kom på ca. 2 mill. kroner, og dette ble finansiert av Krøderbanen med tilskudd av verneplanmidler. Den offisielle innvielsen av spor 1 og plattformen skjedde på årets første kjøresøndag 26. juni. Ole Martin Kristiansen, styreleder i Kunstnerdalen kulturmuseum, erklærte sporet og plattformen for åpnet, mens “stasjonsmester” David Bartos kom kjørende på dresin og kuttet det røde båndet over sporet. Stranden Musikkforening / Jevnaker Ungdomskorps spilte, mens passasjerene i årets første damptog fra Vikersund til Krøderen gikk ut på stasjonsområdet for å se på det som skjedde. Rundt 200 personer var til stede denne dagen; så mange har det antakelig aldri før vært på Sysle stasjon.

alt alt

 

TV-Modum var også til stede, og du kan se deres reportasje fra åpningen her.

 

alt alt

 

Søndag 3. juli ble Sysle igjen en betjent stasjon, da damptoget fra Vikersund krysset med motorvogna fra Krøderen kl. 12.36.

Togekspeditør Odd Arne Lyngstad åpnet dørene og lot folk komme inn på venterommet og kontoret. Her er det meste som det var den gang for over 50 år siden, da stasjonen hadde ordinær betjening. Gamle apparater, en vedovn, en skrivemaskin, NSB rundskriv, skjemaer, blanketter osv. er intakt, til glede for alle som setter pris på gamle stasjonsmiljøer. 

Det har vært fast kryssing på Sysle mellom motorvogntoget og damptoget alle søndager i juli, og passasjerene har om ønskelig kunnet bytte fra det ene til det andre toget på stasjonen.

 

Tekst og bilder:  Øivin Moen

Sist oppdatert 05.08.2011

Krøderbanen i ny profileringsfilm

Kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad har, i samarbeid med Buskerud
fylkeskommune, produsert en profileringsfilm for Midt-Buskerud.
Filmen inneholder flotte bilder fra Krøderbanen med opptak fra i sommer.

alt

Bakgrunn for denne satsingen var at det i etterkant av worldcup-arrangementet 
i 2009 ble avdekket et behov for å profilere regionen visuelt via TV-bilder, 
internett og sosiale media.

Det ble utarbeidet en prosjektbeskrivelse og vedtatt bevilget regionale 
utviklingsmidler og midler fra kommunene for å finansiere prosjektet. 
Sluttproduktet - regional profileringsfilm for Midt-Buskerud - har fått tittelen
"Ta tiden tilbake". Filmen hadde premierevisning i Modum kulturhus 
9. februar 2011, og den vil bli vist på TV i forbindelse med worldcup i skiflyvning 
12. og 13. februar 2011.

Men du kan se det ferdige produktet her og nå: 
Klikk her for å se filmen på YouTube

 

2581 Kroderbanen profileringsfilm 2

Sist oppdatert 10.02.2011