Avsporing på Krøderbanen

avsporing 2017Passasjerene forlater toget. Foto: Tom Erik Hagen

Lørdag 5. august inntraff en avsporing i et persontog ved Lia mellom Kløftefoss og Snarum på Krøderbanen. Avsporingen var udramatisk og det oppstod ingen personskader.

Avsporingen skjedde etter at dagens hovedprogram med togran, westernshow og opphold på Krøderen var avsluttet.

Toget bestod av to lokomotiver og åtte personvogner, og hadde 317 reisende. På lokomotivene og tre av vognene sporet bare noen hjul av, de øvrige vognene sporet ikke av. Toget ble evakuert i ordnede former og alle de reisende tok det hele med godt humør.

Noen av våre hyggelige kontakter i Nettbuss stilte raskt opp med to store busser og fraktet de reisende videre til Vikersund i to omganger. Avsporingen skjedde bare ca 150 meter fra fylkesvei 280, noe som ga enkle evakueringsforhold.

I løpet av kvelden ble det avsporede materiellet løftet på sporet igjen. Ut fra hva man foreløpig kan se er det ikke oppstått skader av betydning på materiellet.

Avsporingen førte til at det søndag 6. august bare kunne kjøres tog mellom Krøderen og Kløftefoss. Dermed kunne søndagens program ikke gjennomføres som annonsert, men det ble laget et alternativt opplegg med bruk av veteranbusser, samt motorvogn mellom Krøderen og Kløftefoss, hvor også togranet inngikk. Westernshowet på Kløftefoss og kombinasjonsturen til Villa Fridheim ble gjennomført som planlagt.

Alle som hadde forhåndskjøpt billett ble informert om situasjonen via e-post eller telefon i løpet av lørdagen. For de som valgte å ikke delta, vil ubenyttede billetter selvfølgelig bli refundert.

Vi beklager de ulemper dette har medført for våre kunder.

Publisert 06.08.2017