Viktige datoer i Krøderbanens historie

1866:  Direktør C. Pihl får i oppdrag å undersøke terrengforholdene.

15.5.1868:  Møte på Krona Hotel, Vikersund, om finansieringen.

16.6.1869:  Stortinget vedtar at Krøderbanen skal bygges.

Mai 1870:  Anleggsarbeidet tar til.

19.11.1872:  Ekstratog med Kong Oscar II.

28.11.1872:  Offisiell åpning av Krøderbanen.

28.1.1873:  Det åpnes for stoppesteder ved Hære, Jemterud og Uhla.

1.11.1873:  Poståpneri på Snarum stasjon.

10.3.1874:  Jemterud flyttes til Hole og det bygges sidespor.

1.2.1875:  Åpnes sidespor ved Gubberud.

9.9.1875:  Ekstratog for Kong Oscar II.

10.9.1875:  Ekstratog for fyrsten av Waldech.

26.2.1877:  Åpning av sidespor ved Uhla

1881:  Sidespor ved Slettemoen er åpnet.

17.3.1883:  Åpning av stoppested og sidespor ved Lien.

12.8.1889:  Åpning av sidespor til Ramfos Træsliberi. Lien sidespor blir Ramfos stoppested.

11.5.1891:  Utvidelse av ekspedisjonen ved Uhla. NSB åpner for samtrafikk med dampbåtene på Krøderfjorden.

31.7.1894:  Poståpneri ved Hole. Endret til Sysle fra 1.6.1895.

1.10.1896:  Sidesporet Gubberud forandres til Grina sidespor.

25.5.1898:  Kronprins Carl besøker Ringnes.

1905:  Sidespor til Magnesittverket.

1.4.1908:  Poståpneri ved Kløftefoss.

11.8.1908:  Kong Håkon reiser med Krøderbanen under en tur til Bergen.

31.10.1909:  Omlegging til normalspor.

3.8.1910:  Et grustog kjører ut i Gråbekkdalen, tre personer omkommer og seks personer overlever.

25.1.1912:  Flvtting av Ula stasjon til Magnesittverkets sidespor

22.4.1912:  Sikringsanlegg ved Vikersund mot "løpske" vogner fra Krøderbanen

1.10.1912  Poståneri ved Ula stoppested.

3.8.1918:  Åpning av «Liapensen».

9.5.1948:  Innsetting av motorvogner. Opprettelse av nye holdeplasser ved Grøterud, Jemterud, Gundhus, Asbjørnhus og Grina.

11.2.1949:  Opprettelse av holdeplasser ved Olafsby, Ula og Lia.

4.5.1953:  Opprettelse av holdeplass ved Slettemoen. Ula nedlagt.

18.1.1958:  Persontrafikken innstilles.

11.9.1966:  Første veterantog med damplokomotiv fra Drammen til Krøderen arrangert av A/L Hølandsbanen.

1967:  Tømmertransporten innstilles.

18.10.1970:  Norsk Jernbaneklubbs første veterantog med damplokomotiv fra Drammen til Krøderen.

12.1.1981:  Krøderen stasjon inkludert linjen fra km 119,5 fredes av Miljøverndepartementet

28.2.1985:  All godstransport innstilles.