Mer informasjon

Har du spørsmål kan du finne mer informasjon her: Praktiske opplysninger, eller sende oss en melding på våre Facebook-sider.

Stordriftsdag

Stordriftsdag på Museet Gamle Vossebanen arrangeres som en del av Kulturminnedagene i september.

I september hvert år markeres de europeiske kulturminnedagene som Europas største felles kulturbegivenhet. Kulturminner og kulturarv vises fram for millioner av mennesker i mer enn 50 land. Formålet er "å tilgjengeliggjøre kulturminner for allmennheten og bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer". 

Stordriftsdag på Gamle Vossebanen arrangeres som en del av årets Kulturminnedager. Målet er å engasjere både eldre og unge til å reflektere over hva vi skal ta vare på i årene som kommer, stille spørsmål ved hva som er vår lokale, nasjonale eller kanskje internasjonale identitet – i dag og i fremtiden.

Les mer om programmet for Kulturminnedagene på deres Facebook-sider: kulturminnedagene

Vi inviterer til Stordriftsdag på Gamle Vossebanen i forbindelse med årets Kulturminnedager.

En egen dagsbillett vil gi mulighet til et ubegrenset antall reiser og kan brukes på alle tog mellom Garnes og Midttun. Ordinære billetter kan ikke benyttes denne dagen. Dagsbilletten kan kjøpes på TicketCo, på Garnes stasjon, eller hos billettør ombord i toget.

Denne dagen kan du i tillegg til de faste avgangene med veterantoget oppleve ekstratog med motorvogn BM 86. Motorvogn BM 86 har vært nennsomt restaurert av frivillige krefter de siste 20 årene og ble satt i trafikk for Museet Gamle Vossebanen. Motorvognen gikk i ordinær trafikk for NSB fra 1950 frem til 1985 og overtatt av museet i 1992. Det er med stolthet vi kan presentere dette nyrestaurerte 65 år gamle eksemplet på norsk kulturarv til publikum.

De første motorvogner av denne serien ble levert rett før andre verdenskrig. De var lenge kjent som "Vi kan"-vogner. Dette har sin bakgrunn i at vognene ble første gang presentert for publikum på "Vi kan"-utstillingen i Oslo i 1938. På utstillingen ble det vist nye forbruksvarer fra Oslo-bedrifter. Videre ble planer og arbeid i Oslo kommune, med nye velferdstiltak lansert av Arbeiderpartiet, presentert. Oslo sto fram som et optimistisk bilde på det moderne samfunnet og kulturen på 1930-tallet, som var preget av sterk tro på betydningen av saklig informasjon, faglighet og objektivitet. Utstillingen var en del av en bredere kampanje i mellomkrigstiden med ulike «kjøp norsk»-kampanjer.

IJG 1683 Kulturminnedag 2017 s

Egil Sandal 30042016 Garnes 4032 x 3024


IJG 1637 Kulturminnedag 2017 s

14:30