Artikkelindeks

(Denne beretningen går frem til 5. august 2014, oppdatert 9. august 2014.)

 

Etter flere år hvor tanker og ideer om et mj-anlegg i lokalavdelingens eie har versert i mer eller mindre velfunderte former, ble 2014 året hvor et lite knippe av avdelingens medlemmer bestemte seg for å ta de første stegene.  Disse fire er Øyvind Andreassen, Stefan Bårli Hansen, Per Sørensen og Hans Morten Tamnes, som samlet utgjør et fabelaktig firkløver.

Det første målet firkløveret har satt seg, er å få et kjørbart anlegg til Råstad-dagen 13. september. 

I det følgende kan du se og lese om tilblivelsen til plate med tilbehør.

 

7. mai 2014

Per og Hans Morten har et møte med Gunnar Petersen og Bjørn Lilløy i Råstad Stasjons Venner på Råstad stasjon, primært med tanke på lokalavdelingens deltagelse på Råstad-dagen i september.  Underveis i samtalen kommer vi inn på dette med mj-anlegg, og vi får klar beskjed om at vi kan benytte det nordøstre rommet i første etasje til dette.

Ettersom dette rommet også er tenkt som et møterom, er vi alle opptatt av at denne funksjonen kan opprettholdes også med et mj-anlegg på plass.  Det gir oss noen utfordringer, men på ingen måte større enn at det godt og vel er til å leve med.  Og et flerbruksrom skal man på ingen måte kimse av ...

 

9. mai 2014

Denne dagen utgikk det fra avdelingens leder og innpisker en elektrisk postforsendelse (i enkelte kretser omtalt som e-post ...) til de tre øvrige som utgjør avdelingens foreløpige firkløver i mj-sammenheng.  Innholdet i denne e-posten var en konkretisering av de ulike tanker og ideer som så langt hadde kommet for en dag.  Dette dreide som alt fra valg av skinner og strømsystem til anleggsform og utførelse av plate og ben.  Men ikke minst var det en målsatt tegning av rommet som skal huse herligheten.

 

Målsatt tegning av det nordøstre rommet i første etasje på Råstad, hvor avdelingens mj-anlegg får sitt tilhold.

 

 Selv om svært mange i dag velger likestrøm, er det fortsatt en god del som sverger til Märklin og vekselstrøm.  Det er derfor et ønske om å bygget et anlegg som tar hensyn til begge driftsformer, i hvert fall blir det slik for det vi lager til bruk på Råstad-dagen i 2014.  I første omgang blir det ikke gjort annet enn at det blir lagt to separate skinneovaler, én for likestrøm og én for vekselstrøm.  Begge banene skal ha mulighet til en forholdsvis variert togdrift ved at det blir minst én stasjon med to eller tre togspor, muligens vil det bli mulig å finne plass til to stasjoner for hvert system.

NJK Vestfold har en forholdsvis stor beholdning Märklin K-skinner med tilhørende sporveksler i ulike varianter.  Dette ble kjøpt inn i 1990 i forbindelse med avdelingens deltagelse på Nordsteam 1990.

Det er noe med tog - både i stor og i liten størrelse ...  I forbindelse med Nordsteam 1990, hvor Norsk Jernbaneklubb kjørte et stort museumstog fra Oslo til Tønsberg og videre til Larvik, stilte lokalavdeling Vestfold med mj-anlegg.  Anlegget var plassert på en lastebil med kapell - veldig greit om det skulle finne på å komme et regnskyll.  Stedet er kaien rett nedenfor Hotell Klubben i Tønsberg og datoen er 7. juli 1990.

Anlegget og litt av pynten som omkranset det.  Det var vekselstrøm som ble valgt til dette anlegget, skinnemateriellet var Märklin K-skinner.

 

Etter bruken på Nordsteam 1990, hadde anlegget tilhold litt her og litt der.  En lengre periode sto det i det nordøstre rommet på Råstad, men etter et sterkt ønske fra Stiftelsen Råstad Stasjon og Råstad Stasjons Venner ble det flyttet til lager hos avdelingens leder, Hans Morten Tamnes.  Etter å ha stått der i flere år, ble det bestemt at det skulle demonteres.  Størrelsen på anlegget - omtrent 120 x 240 cm - gjorde også at det var i overkant utfordrende å håndtere det ut og inn på Råstad.  Skinnegangen ble tatt av og lagt til side, rammeverket endte sine dager i nevnte leders store vedovn.

Men som om ikke det var nok, har vi også likestrøm utstyr - til overmål både skinner og veksler og rullende materiell.  Dette ble kjøpt i forbindelse med Råstad-dagen i 2012.

 

14. september 2012.  Det gjøres klart til Råstad-dagen dagen etter, og Torstein Reiersen sjekker at det hele virker som tenkt med kjørekontroll og rullende materiell.  Bordet skinnene er lagt på, er det omtalte møtebordet.

 

Og da er det jo klart - vi har det som skal til for et godt utgangspunkt i jernbanebygging i liten skala.  Vel, ikke helt liten - vi snakker tross alt om H0 ...