Fredag 8. august var dagen hvor seksjonene ble transportert til Råstad og montert.

I sensommervarmen (les: sensommerheten) ble seksjonene tatt fra hverandre, båret ut fra produksjonslokalet og lastet inn i en skaphenger.  Etter en seks kilometer kjøretur var det å gjenta prosessen i omvendt rekkefølge.

Transporten har ankommet.  Per Sørensen sørget for trekkraften, skaphengeren hadde vi velvilligst lånt av et NJK-medlem fra Nord-Trøndelag som tilfeldigvis hadde et og annet ærend i nærområdet.

 

Delene kommer inn i rommet i en tilnærmet gjennomført orden.  Med på lasset var også den tidligere omtalte sommerheten.  Rommet ga ganske snart assosiasjoner til opphold i en badstue.

Per justerer benlengde til 100 cm som et nullpunkt for samtlige ben.

Benparet til seksjon 20 er satt opp.  Legg merke til panelovnen, mer om den senere ...

 

Noen monteringsdetaljer:

Seksjonene ble påklebet filtplater av den typen man setter under stol- eller bordben for å hindre at gulvet skal skrapes opp.  Her er funksjonen tiltenkt å skulle skåne veggene.

Seksjonene boltes sammen, og her vises hva som brukes til det.  En 100x8 mm låsebolt, en stor skive og et låseratt.  Låserattene kommer fra gressklippere som har vandret til de evige grønne gressganger ...  Dette, sammen med løsningen for innfesting av benparene og monteringen av tverravstiverne, gjør at det hele skal kunne sette sammen uten bruk av verktøy.

 

Rommet hadde jo, som det tidligere gjort nøye rede for, blitt både målt og kontrollmålt.  Allikevel var det bare på håret at det var plass nok til seksjon 10 ...  Det som ingen hadde feflektert over, var at målet var tatt mot brannmuren.  Et stykke ut fra hjørnet kommer den panelte veggen, og i overgangen er det en flat list.  Plutselig var de 30-40 millimeterne en hadde å gå på redusert til så godt som ingenting ...  Men det gikk bra, for som kjent er det slik at lykken står den kjekke bi.

Det hele er på plass, vatret, boltet og justert etter alle kunstens regler, her representert ved seksjonene 10 og 20.  Panelovnen skulle vi komme tilbake til.  I øyeblikket er det kun festet som befinner seg på veggen, det viste seg at ovnen kom i konflikt med det høyre benparet på seksjon.

Seksjon 30 og mesteparten av seksjon 20.

 

I tillegg til å huse mj-anlegget, er det tanken at rommet fortsatt skal kunne benyttes som et møterom.  Og et møterom trenger i tillegg til møtebord også stoler.  Konstruksjonen av anlegget har tatt høyde for det ved at det under seksjonene 10 og 30 er laget henholdsvis en enkeltsporet og dobbeltsporet stall.

Det aller meste av anlegget.  Stolene til møtebordet som vises i nederste hjørne har fått plass under anlegget.  Under seksjon 30 er det plass til inntil to ganger fire stoler.

De fire resterende stolene parkert i "stallen".

 

Nå er det plass.  Det som gjenstår av arbeid på seksjonene er å gi fronten et strøk maling lik den som er brukt på toppen.  Vi skal også finne en løsning på en kant som kan hindre rullende materiell fra å falle i gulvet, og som kan være en barriere for besøkende som synes de ser bedre med fingrene enn med øynene.

Neste post nå er skinnelegging, i første omgang en midlertidig løsning for i første rekke Råstad-dagen 13. september.

Klør det i fingrene?  Ta kontakt med lokalavdelingen, på et medlemsmøte, på e-post til eller telefon til avdelingens leder Hans Morten Tamnes, 907 36 852.