En lokalavdeling - eller en hvilken som helst forening eller klubb - er avhengig av at det er noen som sørger for driften.  Her finner du litt om dette, blant annet styresammensetning og andre verv.