Mandag 11. august.  En dag med både (mye) regn og (en del) sol.  Det var gjort avtale om samling på Råstad kl. 11.00.  Planen var å legge skinner.

Målet i første omgang er å få to kjørbare og fungerende ovaler for henholdsvis like- og vekselstrøm.  I første omgang legges midlertidige løsninger med tanke på Råstad-dagen 13. september.  Hvordan det hele skal bli sånn etter hvert, blir opp til de som ønsker å engasjere seg å være med på å bestemme.  Blir du en av dem?

En teknisk detalj:  Likestrømsdelen kjøres digitalt, mens vekselstrømsdelen er analog på alle måter.  Hvorvidt det er slik det skal bli for fremtiden, vil tiden vise.

Ettersom likestrømdelen legges ytterst - den har den største kurveradien, var det naturlig å starte med den.

Per og Øyvind er travelt opptatt med skinnelegging, først ut er likestrømsdelen.

For en mangeårig Märklinist var møtet med Rocos geoLINE en interessant opplevelse.

 

Ovalen for likestrøm er fullført, neste ut er vekselstrømsdelen.  Før det ble påbegynt, ble prøvekjøring gjennomført.  At det ikke finnes bilder fra dette, er det ikke mulig å finne et godt svar på.  Ei heller en god bortforklaring ...  Men prøvekjøringen avdekket noen utfordringer med kjøring i avvik i kurvevekslene, avdelingens Di 8 tok turen i ballasten ved stort sett hvert eneste forsøk.  Det er derfor bestemt at kurvevekslene skal erstattes av andre veksler.  Mer om det en annen dag.

Neste ut var ovalen for Märklin og K-skinner.  Nå var Øyvind mer på hjemmebane.

Det går med noen skinnelengder, anleggets yttermål er i området 3x3,5 meter, det gir en kjørestrekning på noe sånt som 12-14 meter.  Øyvind har grep om et par skinnestabler, de skal få ben å gå på.

Og mens Øyvind hadde sitt første møte med likestrøm, hadde Per et første møte med Mãrklins K-skinner.

 

Med en fullført oval, var det på sin plass å prøvekjøre.  Og det bød på noen utfordringer ...  K-skinnene kom fra et anlegg avdelingen bygget til Nordsteam 1990, snart et kvart århundre siden.  I tiden som har gått siden da, er det åpenbart at lagringsforholdene ikke har vært optimale til enhver tid.  Det var tydelig spor av både omfattende irring og en del rust, og det er jo ikke av det gode når det er snakk om å skulle lede strøm.  Mange år uten bruk hadde også, kanskje ikke helt uventet ..., materialisert seg i form av et tykt og godt belegg på skinner og midtlederkontakter.  Men det var ikke bare det som ga oss utfordringer, det viste seg også at en god del av skinnene hadde rester av loddepunkter mot underkant av midtlederen.  Dette var i sin tid gjort for å lage adskilte seksjoner i kryssingsspor og oppstillingsspor.  Det fungerte i 1990, men nå førte det til brudd i kretsen og ingen kjørestrøm.  Og som om dette ikke var nok - den påfølgende feilsøkingen avslørte også at en rekke skinner hadde brukne eller bøyde midtlederforbindelser.  Og da går det ihvertfall dårlig ...

Sirkelen er sluttet, det er tid for prøvekjøring av vekselstrømdelen.  En trofast Märklin-Nohab og en femtitallsvogn med sluttsignal var nyttige hjelpemidler.  Særlig vognen, skulle det vise seg ...

Ekvipasjen kommer seg stadig lenger, men det er noen utfordringer med de gamle K-skinnene.  Og inntil vi "knekker koden", er det ikke fritt for at det føles litt frusterende.

 

Det tok sin tid, men etter noen doser tålmodighet og utskifting av en god del skinner ble det mulig å fremføre tog på samtlige spor og over hele strekningen.  Den tidligere nevnte passasjervognen fungerte som en rullende prøveklut - så lenge det var lys i sluttlysene, hadde vi strøm.  Ble det svart, visste vi at der var det et punkt som krevde vår oppmerksomhet.  Og etter skinnebytte eller korrigering av kontakt for midtleder, kom vi stadig et stykke nærmere en fungerende sirkel.

Og nå er det altså kjørbart.

Begge ovaler er operative.  For vekselstrømdelen grep vi fatt i den fordelen vekselstrømmen gir, og la inn forbindelsesspor som gjør det mulig å skifte retning på togsettene.

De omtalte forbindelsessporene.  Nede til høyre er det en avgrening fra spor 2, til venstre for Di 8 avgreningen for motsatt retning.

 

I tiden frem til Råstad-dagen skal det gjøres en del mer med begge banene.  Likestrømsdelen skal få en ny sporplan for den "største" stasjonen, på vekselstrømsdelen skal det etableres en del seksjoner slik at det skal være mulig å stoppe tog uten å måtte ta av loket, og endel veksler skal kobles slik at de kan fjernbetjenes.

Det har blitt skrevet tidligere, men en god ting kan ikke gjentas for ofte:  Hvis du har lyst til å bidra, ta kontakt med avdelingens styre - enten med en e-post til eller en telefon eller tekstmelding til avdelingens leder Hans Morten Tamnes, 907 36 852.