Som nevnt i artikkelen Skinnelegging og prøvekjøring, bød bruken av kurveveksler i togsporene på den ene stasjonen på uønskede utfordringer for lokalavdelingens Di 8.  Ved kjøring inn i avvik, endte det med avsporing.  En annen uønsket effekt av å bruke kurveveksel slik det ble gjort ved første forsøk, var at avstanden mellom sporene ble henimot fraværende.  Derfor ble det bestemt at noe måtte gjøres, og 18. og 24. august 2014 tok lokalavdelingens leder Hans Morten Tamnes en tur ut på Råstad og gjorde noen forsøk på endring av sporplan.

Først noen inntrykk av utgangspunktet slik det var 18. august.

Østenden med kurveveksel og begrenset profil mellom sporene.

Stasjonens vestre ende med intet mindre enn to kurveveksler.

 

Fortsatt 18. august, og det er på tide å se litt på endringene.

I østre ende er to veksler erstattet av én treveis veksel.  Et forsøk på å plassere treveisvekselen i enden av kurven falt ikke heldig ut, Märklin-sporet på innsiden ble "overkjørt" ...

Vestenden har fått to ordinære veksler i stedet for de to kurvevekslene.  Det gjenstår litt for å skinnene sammenføyd.

Treveisvekselen som utgjør forgreningen i østenden.

Noen dager har gått og det har blitt 24. august.  Nye forsøk og nye gevinster.

Oversikt.  I bakgrunnen lokalavdelingens Di 8 med et kort godstog.

Utkjøringen østover er fullført, det er atter sammenhengende skinnegang.

I motsatt ende har det også flasket seg, og alle spor er farbare.  Siden sist har det også kommet et kort buttspor.  Eller er det en forbindelse til en fremtidig utvidelse av anlegget - kanskje en liten sidebane?

For å få til endringen, ble det nødvendig å legg litt skinnegang i løse luften ...

Oversikt i vestre ende.

 

Frem til flere melder sin interesse og tankene og forslagene kommer for en dag, har lokalavdelingen to kjørbare rundbaner i H0 - én for likestrøm og én for vekselstrøm.