I 2016 har noen av medlemmene fulgt oppfordringen om å ta med materiell for å kjøre.

2016 04 06 1739 HMT700

Øivind Andreassen (bak) og Andreas Bjørnson er to ildsjeler som har sørget for liv og røre på skinnegangen i det nordøstre rommet i første etasje på Råstad.

Vi hadde også eksklusivt besøk i mj-rommet - ingen ringere enn samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

2016 09 06 7202 HMT700

Brede smil og fornøyde fjes å se hos fra venstre Øivind Andreassen, Hans Morten Tamnes og Ketil Solvik-Olsen.