Rullende materiell på en modelljernbane kan fra tid til annen ha minst like stort behov for service og reparasjonersom enhver annen mekanisk gjenstand, være seg gressklipperen, bilen eller det store forbildet på skinner.  Når slike behov melder seg, er det godt at det finnes noen med verkstedkunnskap.  Blant lokalavdelingens medlemmer er Øivind Andreassen en slik, spesialisert på Märklin.  20. april installerte han seg ved det runde bordet i mj-rommet, til noens usigelige glede.

2016 04 20 2188 HMT700

Med stø hånd og passende verktøy går Øivind Andreassen løs på oppdraget, ...

2016 04 20 2189 HMT700

... i bakgrunnen sitter eieren, Andreas Bjørnson, tydelig preget av stundens alvor.  Kommer det til å gå bra ...?  Vil klenodiet våkne til liv igjen ...?

2016 04 20 2190 HMT700

Øivinds stoiske ro gjør at skuldrene til Andreas senkes opptil flerfoldige hakk.

2016 04 20 2191 HMT700

For hvem kan vel tenke at det kan gå annet enn bra når en slik ringrev håndterer verktøyet?

 

Såvidt vites kunne eieren tilfreds konstatere at lokomotivet etter den kjærlige behandlingen igjen var klar til å trekke tog.