Andreas Bjørnson, mangeårig NJK-medlem men relativt fersk i lokalavdeling Vestfold, har utvist interesse for forsøket på å etablere et modelljernbanemiljø i avdelinen.  6. april tok han med et assortert utvalg rullende materiell til Märklin-delen.  Og med tanke på medlemsmøtet før påske, hva var vel mer naturlig enn å ta med en El 17.

2016 04 06 1736 HMT700

Andreas Bjørnson holder et fast grep om en riktig gammel Märklin-modell, Torstein Sunde ser med interesse på.

2016 04 06 1737 HMT700

Akkurat som da El 17 var i drift, blir den også her brukt i andre tog enn den var tiltenkt da den ble konstruert ...

2016 04 06 1738 HMT700

Samtidig som 17-loket farer avgårde på vekselstrømsdelen, er det godstrafikk underveis på likestrømsdelen.

2016 04 06 1739 HMT700

To modelljernbaneherrer - Andreas Bjørnson (nærmest) og Øivind Andreassen.  Begge vil gjerne ha selskap av flere i dette rommet på Råstad stasjon.

 

Når kommer du?