Om det ikke er noen byggeaktivitet, så er de noen som gjør en innsats for at det blir litt kjøring.  På slutten av året var det Stefan Bårli Hansen som var primus motor, her er noen inntrykk fra rommet i det nordøstre hjørnet i første etasje på Råstad.

16. november, medlemsmøtet med Arne-Magnus Waaler

 2016-11-16 8841-HMT700-72

Stefan sørget for at det ble kjørt tog til glede for de som la turen innom. Her har han fått selskap av Jonny Karlsen, ...

2016-11-16 8842-HMT700-72

… som kan konstatere at det er trafikk på både Ytre og Indre linje med ...

2016-11-16 8843-HMT700-72

... henholdsvis godstog og blandet tog. Ytre linje er digital likestrøm, Indre linje er analog vekselstrøm.

2016-11-16 8844-HMT700-72

Blant de som kom innom på vei opp til andre etasje og det tillyste medlemsmøtet, var ...

2016-11-16 8845-HMT700-72 

... Harald Sandernes (t.v.), Arne-Magnus Waaler og Torkild Skjelmerud.  Lengst til venstre er kveldens operatør opptatt av infrastrukturen.

 

30. november, julemøtet med middag og Erik W. Johansson

2016-11-25 8997-HMT700-72

Julemøtet, bordet er dekket. Og som alltid går det på skinner, norsk rullende materiell er for anledningen hentet opp til andre etasje. 

2016-11-30 9157-HMT700-72

Nede er det Stefan som kjører julemøtetog ... 

2016-11-30 9158-HMT700-72

... med medbragt 69-sett.

 

Det har blitt nevnt en og annen gang tidligere, hvis du har lyst til å være med på å utvikle mj-anlegget på Råstad videre, er det bare å ta kontakt med styret.