Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens besøk hos lokalavdeling Vestfold 6. september ble innledet med et besøk i mj-rommet.  Her følger noen inntrykk.

2016 09 06 7181 HMT700

Mj-rommet var betjent av Kjell Navestad (t.v.) med ansvar for likestrømsdelen og Øivind Andreassen som tok seg av Märklin-delen. De to banene fikk navn den kvelden ved at samferdselsministeren ga dem navnene Indre og Ytre linje. 

2016 09 06 7182 HMT700

Når det skal kjøres tog for prominente gjester, er det godt å vite at medlemmer med særskilt kunnskap om togfremføring er til stede, slik som Txp (togekspeditør) Bård Ekeberg Nilsen.

2016 09 06 7183 HMT700

På Märklin-delen ble det kjørt nattog trukket av en Stortysker og tog med bunntømmingsvogner trukket av en Nohab.

2016 09 06 7199 HMT700

Kjell Navestad gjør seg kjent med kjørekontrollen for den digitale likestrømsdelen, og ...

2016 09 06 7200 HMT700

... dermed var en Di 8 på vei med godstog.  Øivind Andreassen har en stø hånd på transformatoren og følger med på ...

2016 09 06 7201 HMT700

... at nattoget drar ut fra stasjonen.

2016 09 06 7203 HMT700

En smilende Ketil Solvik-Olsen (t.h.) og Hans Morten Tamnes følger med på toggangen, Øivind Andreassen sørger for at kryssingen mellom nattog og godstog foregår på en trygg måte.

2016 09 06 7204 HMT700

Stordriftsdag - fire tog i sving på de to banene, og en engasjert samferdselsminister følger med på det som skjer.

2016 09 06 7206 HMT700

En smilende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir banene navn – Indre og Ytre linje. Nå mangler bare neste besøk og snorklipping …

Resten av besøket er omtalt er omtalt i egen artikkel, velg Medlemsmøter og 2016 i venstremenyen, Samferdselsministeren på Råstad.