Artikkelindeks

7. mai var det på tide med en ny "inspeksjon" av det nye jernbaneanlegget Holm-Nykirke, og da særlig den kommende stasjonen i Holmestrand.  Jernbaneverket stilte villig opp og informerte, først i innformasjonssenteret i Pakkhuset på Holmestrand stasjon, deretter inne i fjellet i det som skal bli Holmestrands nye stasjon.

Tog 855, ettermiddagens siste innsatstog, har ankommet Holmestrand.  De reisende som skulle hit har forlatt toget, nå er det straks klart for turen videre sørover til Skien.

En titt mot fjellet mens toget fremdeles står på stasjonen fra 1881.  Sensommeren 2016, nesten 135 år etter Vestfoldbanens åpning, flyttes jernbane og stasjon inn i fjellet.  Den nederste åpningen er den fremtidige inngangen til Holmestrand stasjon.  Rett over den ligger traseen til E18, der har den gått etter åpningen av Holmestrandtunnelen i 1983.  I anleggsperioden brukes tunnelen til adkomst og transport av sprengstein ut av fjellet.

Stasjonsområdet i Holmestrand sett nordover.

Arne-Magnus Waaler (t.v.) hadde valgt å ta turen til Vestfold for å kunne ta dette storslagne anlegget i nærmere øyesyn.  Ole-Jonny Flateby og Knut Brænden har, tross bopel i nabofylket i nord, valgt Vestfold som sin lokalavdeling.  Og nå er herrene klar til fjelltur.

 

Inne i det gamle pakkhuset i Holmestrand har Jernbaneverket bygget et informasjonssenter for jernbaneanlegget.  Her finnes audiovisuelt utstyr til bruk ved presentasjon av anlegget, og i et monter er bergprøver utstilt.

Benket rundt bordet ble vi traktert med kaffe og munngodt. 

Nye deltagere kommer til, og mens noen forsyner seg med kaffe, studerer andre informasjonsmateriellet som er delt ut.

Alle ble ønsket velkommen, i bakgrunnen hilser Jernbaneverkets Hanne A. Stormo på en nyankommet deltager. 

Prosjektleder Morten Klokkersveen ønsket velkommen og innledet med en generell orientering om jernbaneutbyggingen i Inter City-området.

Kartet på lerretet viser Inter City-strekningene på Østlandet, med angivelse av eksisterende dobbeltsporstrekninger, pågående prosjekter og parseller som skal bygges.  Den oppmerksomme leser vil se at Ringeriksbanen er tegnet som en parsell i siste kategori.

Hanne A. Stormo, prosjektleder jernbaneteknikk, ga oss en utførlig innføring i sitt fagfelt. 

Anlegg av en slik størrelse er et omfattende puslespill, og det er nødvendig med detaljert planlegging for å klargjøre hva som skal gjøres når og i hvilken rekkefølge.

Jernbaneteknikk er et omfattende fagfelt, og omfatter alt fra sviller og skinner til signaler og kontaktledningsanlegg.

Deltagerne lærte at det bygges kabelkanaler på begge sider som føringsveier for blant annet signalkabler, høyspentkabel ligger i egen kanal med separate lokk, at forsynningskabler for kontaktledningsanlegget ligger i rør under kabelkanalene og at det blir 14 høyspentkiosker, hvorav to ligger utenfor tunnelen.

Før følget begav seg ut og i retning av tunnelen, ble Jernbaneverkets personale overrakt en takk.  Hanne A. Stormo står med en flaske rødvin, og lokalavdelingens leder Hans Morten Tamnes peker på etiketten inneholdende en tegneserie som forklarer bruken.