I 2017 ble det kun gjennomført én medlemstur, nemlig Farriseidet-Porsgrunn, denne gang i omvendt rekkefølge.

2017 06 07 2235 HMT 700 72

Nærkontakt med sporbyggingstoget.

 

Men avdelingen var aktiv på andre fronter, da Sommertoget var i Stokke og passerte Råstad var vi absolutt hjertelig til stede. 

2017 08 03 5124 HMT 700 72

Lokalavdelingens stand på plattformen på Stokke stasjon.

 

Og vi skal ikke glemme Råstad-dagen.

2017 09 09 6513 HMT 700 72

Tross en noe begredelig værmessig start på dagen var oppslutningen ganske god.

 

Disse arrangementene finner du mer om ved å gjøre valg i venstremenyen.