Museumsbaner med materiell fra industri og anlegg

Folldal gruver
Toget kjører daglig i sommersesongen. De besøkende kjøres 600 meter inn i gruva til Worms hall. Sporvidde 600 mm, trekkraft er et akkumulatorlok av fabrikat British Electric Vehicles (BEV).
www.folldalgruver.no

Lommedalsbanen
Norsk- og anleggs- og industribanemuseum. Spesialmuseum for jernbanemateriell med 600 mm sporvidde fra industri, anlegg
og forsvar rundt om i hele landet. Toget kjører på faste dager, rutetider er oppgitt på museets hjemmesider.
www.lommedalsbanen.no

1934 ib lommedalsbanenLommedalsbanen


Norsk Bergverksmuseum

800 mm sporvidde, 2,3 km bane i Christians stoll fra Saggrenda og inn i Kongens Grube.
Toget kjører passasjerer i museets åpningstider. Diesellok fra 2002 er trekkraft.
norsk-bergverksmuseum.no

1935 ib bergverksmuseetBergverksmuseet


Konnerudverket, Drammen
Stor samling av lok, vogner og annet materiell fra norske bergverk og annen industri. Mulighet for togtur 500 meter inn i gruva.
Sporvidde 600 mm. Ikke faste åpningstider.
www.konnerudgruvene.no

Sulitjelma besøksgruve
Togtur for besøkende 1,5 km inn i stollen. Trekkraft er to 3 tonns Levahn diesellok som har tilhørt Sulitjelma gruber. Et tredje, tilsvarende lok står i reserve.
nordlandsmuseet.no/sulitjelma_besoksgruve/

Stordø Kisgruber
Banen er over 200 meter lang inne i gruven, i dagen er banen 250 meter lang. Sporvidde 600 mm. Diesellok er trekkraft. Fremtidsplan om å bygge ytterligere 600 meter bane i friluft. Ikke faste åpningstider. Åpen dag hvert år på 1. mai, ellers åpent for grupper etter bestilling.  
www.gruo.no

Åmdals Verk gruvemuseum
En 900 meter lang bane med 600 mm sporvidde ble anlagt i friluft ca. 1990. Toget har imidlertid ikke kjørt for publikum på mange år.

1922 ib aamdalsverkÅmdals Verk gruvemuseum


Kanonmuseet på Møvik Fort ved Kristiansand

600 mm sporvidde. Diesellok trekker ammunisjonsvogner rundt på området. Toget demonstreres hyppig for publikum,
men tar ikke med passasjerer. 
www.kanonmuseet.no

Gaustabanen, Gaustatoppen
En 0,84 km lang horisontal bane med 750 mm sporvidde leder inn til utgangspunktet for en 1,03 km lang kabelbane med sporvidde 750 mm og 39,9 grader stigning, som går opp til Gaustatoppen. Transporten på den horisontale banen går med en akkumulator-motorvogn, bygget av Levahn i 1965. Anlegget er bygget av Forsvaret for å tjene deres interesser, men har fra 2004 vært åpent for turisttrafikk.
www.gaustabanen.no