Linker til andre relaterte sider

Norske museer
Lommedalsbanen
Orkla Industrimuseum
Norsk Jernbanemuseum
Bergverksmuseet, Kongsberg

Folldal gruver, Hjerkinn

Gruvemuseet på Litlabø, Stord
Konnerudverket, Drammen
Åmdals Verk gruver

Foreninger, klubber m.m.
Industribaneföreningen (Svensk klubb)
Hedelands Veteranbane / Industribaneklubben (Dansk)
The Industrial Railway Society
(Britisk)

Lokomotiv-fabrikanter - hjemmesider
Levahn Mek. Verksted (Norsk!)
BEV (britisk)
GIA  (svensk)
Alan Keef Ltd (britisk)
Schöma (tysk)

Lokomotiv-fabrikanter - "Fan-sider"
Tryckluftdrivna lok i Sverige
Lokomotivfabriken in Deutschland
(av Jens Merte)
DIEMA (av Lars Höpel / Dieter Resinger)
Ruston & Hornsby
Simplex

Tin Turtle
(Motor Rail locos produced for the War Department)

Svenske industribanemuseer
BösJ - Böda Skogsjärnväg

LMJ - Landabanan

MJ - Munkedals Järnväg

OBJ - Ohs Bruks Järnväg

Föreningen Ryttarens Torvströfabrik

ÖSlJ - Östra Södermanlands Järnväg
Aska Vedbana
MöJ - Möja Järnväg
Nävragöls Järnväg
NGJ - Närsen - Gråntjärns Järnväg
OKJ Järnvägssamling
SPNJ- Skogsmark - Puttenutte Järnväg
ÖKJ - Örkaggens Järnväg

Danske industribanemuseer
Hedelands Veteranbane
Blovstrød Banen

Britiske industribanemuseer
Moseley Railway Trust
The Amberley Museum
The Ffestiniog Railway
The Leighton Buzzard Railway
The Llanberis Lake Railway
Ripon & District LIight Railway
The West Lancashire Light Railway
Talyllyn Railway
War Department Light Railways

Tyske industribanemuseer
Eichenberger Waldbahn
Eisenbahnfreunde Lengerich
Eisenbahnfreunde Lippe
Feld- und Grubenbahnmuseum Fortuna (FGF)
Feldbahnmuseum Hildesheim
Feldbahn im Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf
Frankfurter Feldbahnmuseum
Fränkisches Feldbahnmuseum
Historische Schlanstedter Feldbahn
Matthias Richter, Dresden
Mansfelder Bergwerksbahn
Museumsfeldbahn Leipzig-Lindenau
Muttenthalbahn
Münsterländisches Feldbahnmuseum in Rheine
Stumpfwaldbahn Ramsen
Uhlenhooker Feldbahn in Rheine (Westf)
Waldeisenbahn Muskau
500 mm Feldbahnprojekt e.V.
Feld- und Werkbahnmuseum Oekoven
Feldbahnschauanlage Glossen e.V.
Historischen Feldbahn Dresden e.V.
Frank Engels Feldbahn
Feldbahn Speyerdorf
Seppelbahn
Wedeler Feldbahn

Diverse ressurser
Smalsporede industribanelokomotiver
(Dansk side)
Finnish Narrow gauge Railways

The Narrow Gauge Railway Society
(Britisk)
Industrial Narrow Gauge Railways (throughout Europe)
Amerikansk ordbok for gruvedrift