Medlemmene i NJK Bergen har over tid bygget opp et større modulanlegg som har strekningen Bergen - Voss som forbilde. De fleste modulene tilhører klubben mens enkelte er i privat eie. Modulene er bygget etter den såkalte "Bergensstandarden" som er lokalavdelingens egen modulstandard. Denne standarden gjør anlegget svært publikumsvennlig fordi den gir en ganske stor aktivitet i form av mange tog på anlegget. Akkurat som på forbildet får publikum se en enkeltsporet toglinje i Vestlandsnatur med trafikk i begge retninger med krysninger på kjente stasjoner. På et skjult dobbeltspor under landskapet føres togstammene automatisk tilbake til motsatt ende av modulanlegget når det når en vendemodul i enden av anlegget. Togene går altså i to store sløyfer, som går hver sin vei, der togene kun er synlig for publikum på den enkeltsporete traséen på oppsiden. Denne løsninger gjør altså at det blir en kontinuerlig mating av togstammer til anlegget med tilsvarende aktivitet på anlegget.

Klubbens egen modulstandard, den såkalte Bergensstandarden, kan lastes ned i to versjoner, en lavoppløsningsversjon for skjermvisning og en versjon med høyere oppløsning for utskrift. Begge versjonene mangler vedleggene til modulstandarden.

Modulstandard skjermversjon ( 565 kB)
Modulstandard utskriftsversjon (5.27 MB)