I tillegg til at en del av lokalavdelingens medlemmer er aktive i virksomheten til Gamle Vossebanen, er en stor del av klubbens aktiviteter rettet inn mot modelljernbane.

Det jobbes i MJ-gruppen på klubbkveldene Modelljernbanegruppen samler alle som interesserer seg for modelljernbane. Gruppens aktiviteter foregår i klubblokalet på Dokkeskjærskaien. Vi ber nye medlemmer om å kontakte oss på forhånd for deltakelse på klubbkveldene. Klubbkveld er hver onsdag kl 19.00. Telefon i klubblokalet: 55 01 54 73.

Vi bygger modelljernbane i H0 skala etter norsk forbilde med tema fra Vossebanen og Bergensbanen. Modelljernbanegruppen har bygget en modell av Garnes st. anno 1960. Vi bygger også et demonstrasjonsanlegg i N-skala. Modelljernbanegruppen har anskaffet en digitalstyring og en PC, der medlemmene kan utforske nye styringsteknikker for modelljernbane.

 

Modelljernbanen i H0-skala er bygget i moduler som egner seg for transport og utstillinger. Vi har deltatt i arrangementer og messer på en rekke steder i Norge og utlandet. Modulanlegget vårt har stor publikumsappell og kan benyttes som "trekkplaster" i mange sammenhenger. Modelljernbanegruppen kan påta seg arrangementsoppdrag, samt delta på arrangementer og utstillinger etter nærmere avtale. Klubbens modulanlegg på modelljernbanemessen