I disse dager holder vi på å gjøre klar et rom i ”bunkeren” for et fast anlegg. Anlegget skal vi lage slik at medlemmer kan ta med seg egne lokomotiver og vogner. Det er en del som ikke har noe kjørbart anlegg hjemme, så nå blir det også muligheter for dem til å se eget materiell på skinnene. Vi skal lage et anlegg som kan kjøres med begge strømsystemene (både analogt og digitalt). Sporene vil være uavhengige av hverandre slik at de kan bli kjørt på samtidig.  Klubben kjøpte to startsett på årets Modelljernbanemesse, et digitalt Märklin og et digitalt ROCO med Lokmaus 3.

 

16.10.2006:

 

Vi starter på bygging av rammeverk til anlegget. Foto: Ole Palerud

To kjekke karer i sving med å lage rammeverket som anlegget skal ligge på.

Vi kommer til å bygge anlegget som standardiserte seksjoner som ligger oppå rammeverket slik at det skal være enkelt å kunne flytte anlegget hvis det skulle bli behov for det.

Anlegget vil bli laget som en E med spor for begge strømsystemene, der vi vil få en lang ”paradestrekning” på bortimot 4 meter og en vendesløyfe i hver ende. På øyen i midten har vi tenkt å anlegge en containerterminal. Vi skal også få plass til én til to stasjoner samt noe småindustri.
Rammen til den ene strekning er allerede kommet opp.
Første del av rammeverket er på plass. Foto: Ole Palerud

18.10.2006:

Bård og Svein er i gang med bygging av rammeverket. Foto: Bjørn Totland

 

 

Ole og Bård i aksjon med lim og skrumaskin. Foto: Bjørn Totland

 

Rammeverket begynner å ta form. Foto: Bjørn Totland

Byggingen av fastanlegg i klubben har fenget medlemmenes interesse og det har vært godt oppmøte selv om vi nå prøver å samles også om mandagene i tillegg til den ordinære medlemskvelden om onsdagene.

Det gode oppmøtet gjør at det er bra fremdrift i byggingen av rammeverket.

 

25.10.2006:

Det er mange som er opptatt av det nye anlegget. Foto: Bjørn Totland

 

 

De første tester av hva det er plass til av skinner på anlegget. Foto: Bjørn Totland

 

Her går det fremover med stormskritt og rammeverket er på plass. Tanker og idéer om sporplan luftes blant de fremmøtte. Styroporplater blir lagt oppå rammeverket for å prøve hva det er plass til av spor på den tilgjengelige plassen. Vi ønsker å få plass til Heljan's nye containerkran og Ole viser frem den første skissen av en mulig sporplan.

De første tankene om sporplan tar form. Foto: Bjørn Totland

 

15.11.2006:

Byggingen av seksjoner er i gang. Foto: Bjørn Totland

 

 

Erik og Morten kapper listverk til seksjonene. Foto: Bjørn Totland

 

Listverket blir slisset på lasterampen utenfor klubblokalet. Foto: Bjørn Totland

Anlegget vil bli bygget vha. seksjoner som skal settes oppå rammeverket slik at det skal være mulig å demontere dette dersom det skulle bli aktuelt å flytte på et senere tidspunkt.

Det blir stort sett rektangulære seksjoner på 120x60 cm med variasjoner i hjørnene. Seksjonene blir laget som L-girder (to lister skrudd sammen som en L) for å få en stabil konstruksjon uten at vekten blir for stor.

For å kunne jobbe raskest mulig laget vi en monteringsmal på en sponplate slik at vi enkelt kan skru sammen seksjonene med rette vinkler uten at vi trenger å måle dette hver for hver seksjon.

 

Det første forslaget til sporplan diskuteres. Foto: Bjørn Totland

Det er mange som har kommet med forslag til  hvordan sporplanen skal være. Her diskuteres tegningen av det utkastet som falt mest i smak. Det blir mye lettere å se for seg hvordan ting blir når man har en tegning foran seg som viser hva det blir plass til og som gir en inntrykk av hvordan det kan blir seende ut.

Du finner en liten versjon av tegningen nedenfor.Det ikke er tegnet inn alle stasjoner, bygninger veier osv. Planen er litt overbefolket av spor og vil helt sikkert bli modifisert. Containerkranen kommer på øyen i midten mens det er et havnområde på utstikkeren til høyre.

 

Første utkast til sporplan for fastanlegget.

22.11.2006:

Samlebåndproduksjon av seksjoner. Foto: Bjørn Totland

 

 

De fleste av seksjonsrammene er nå ferdig. Foto: Bjørn Totland

 

Etter å ha studert det første forslaget til sporplan har vi kommet frem til at vi skal skrå hjørnene de fleste stedene inne i E'en for å få mest mulig slake svinger på anlegget. Ved å bruke monteringsmalen har produksjonen av seksjonsrammene gått raskt og det mangler nå bare seksjonsrammer innerst i de to hjørnene.

 

3.1.2007:

Plater på veggen og i taket kommer på plass. Foto: Bjørn Totland

For at bakgrunnen på fastanlegget skal bli så glatt som mulig bestemte vi oss for å montere huntonittplater på veggene for å skjule den grove murstrukturen. Veggplatene kom på plass i romjulen og her vi i ferd med å montere plater som skal skjule lampene til anleggsbelysning i taket. Senere vil det bli hengt en "gardin" utenpå disse for å senke dem enda lenger ned uten at man skal stå i fare for å skalle hodet borti en hard kant.

Det var en heller strevsom jobb å bore hull til opphenget i taket! Tyskerne gjorde en grundig jobb med armeringen da de bygget tilfluktsrommet.

 

29.1.2007:

Veggplatene har fått et første strøk med blåmaling men vi har fortsatt ikke fått på plass avrundingen i hjørnene.

Monteringen av annleggsbelysning i taket er kommet i gang. Vi har valgt å bruke enkle pæresokler som monteres i rammen til platen som er montert i taket. Platen følger anleggets front og vil hindre direkte innsyn til lyspærene.

Belysningen består av reflektorpærer med hvitt lys til dagslys belysning i tillegg til en egen krets med blå pærer som skal illudere måneskinn til nattkjøring. Hver av lyskretsene vil få dimmere slik at vi kan regulere styrken på belysningen. Vi diskuterer fortsatt om vi også skal ha en krets med rødt lys for å få en mer overbevisende soloppgang og solnedgang.

Annleggsbelysningen begynner å komme på plass. Foto: Bjørn Totland

Ole skisserer forslag til endringer av sporplanen. Foto: Bjørn Totland Sporplanen er fortsatt ikke spikret. Ole skisserer her forslag til endringer på andre utkast til sporplan.Vi må prøve å få inn noen skiftespor forskjellige steder på anlegget i tillegg til å gjøre enkelte andre endringer for å forbedre planen.

31.1.2007:

Frontplatene i taket får et strøk maling. Foto: Bjørn Totland

Hjørnene på anleggets bakgrunnsplater er nå rundet av og klar til sparkling og maling. Vi fikk laget noen runde profiler som ble limt fast i hjørnene på bakplatene. Deretter har vi limt og skrudd fast en 1 mm plastplate til disse profilene slik at vi får et fint avrundet hjørne. Når dette er sparklet og malt vil hjørnene være mye mindre synlig enn de ville vært dersom vi hadde hatt rettvinklete hjørner.

Det kommer seg!

28.3.2007:

Himmelen får fargegradient og skyer. Foto: Bjørn Totland

Nå har det vært en periode med fokus på oppussing av klubblokalene. Det har derfor ikke vært gjort noe arbeid på fastanlegget. Men ting begynner å komme på plass etter oppussingen og Øyestein har anledning til legge på de siste strøkene på fastanleggets himmel. Som i virkeligheten må himmelen være lysest nede ved horisonten for å illudere dis langs bakken. Høyere oppe er himmelen mer blå.  Det blir også noen skyer på himmelen over vår nye modelljernbaneverden.

11.4.2007:

Himmelen har er klar med skyer og dis. Foto: Ole Palerud

Himmel og skyer er på plass med avrundete hjørner. Langs taket er det kommet på plass et sort forheng som rammer anlegget fint inn og som hindrer innsyn til belysningen. Nå begynner det virkelig å nærme seg tid for legging av de første sportraséene.

7.11.2007:

Det har vært et langt opphold i arbeidet med fastanlegget fordi vi var nødt til å prioritere arbeidet med Kronstad og andre moduler som måtte være klar til årets modelljernbanemesse. Byggingen på fastanlegget ble derfor stilt i bero til etter messen.
Med årets messe vel i havn kunne vi endelig ta opp igjen arbeidet på anlegget. Rammen til de enkelte seksjonene ble skrudd fast på rammeverket og vi kunne endelig begynne å tenke på sporlegging. Arbeidet startet i enden på den ene sidearmen på E-en. Til sportrasé benyttes det kryssfinér som kappes i skjøten mellom seksjonene for å gjøre det enklere å demontere anlegget dersom det skulle bli aktuelt å flytte det. Kork, skinner og landskap kommer til å bli sammenhengende mellom seksjonene for å få et penest mulig resultat med pålitelige spor. Ved behov kan disse elementene forholdsvis enkelt kappes hvis anlegget må flyttes.
De første sportraséene monteres

Endelig i gang med å legge trasé

12.12.2007:

Korkleggingen er i gang

Traséen er nå ført videre fra den ene vingen til stasjonsområdet som befinner seg på øverste nivå på langsiden av E-en. Det er også lagt et likestømsspor som knytter de to vingene på E-en sammen, under stasjonsområdet . Det ble her plass til et ekstra oppsitllingsspor slik at vi har krysningsmuligheter inne i fjellet.

Sporet på nederste nivå er allerede korklagt og Tore kan montére spor og koble til ledninger for kjørestrøm før vi går i gang med stasjonsområdet på toppen. Alexander er her i gang med korklegging på resten av den ferdige traséen.

Sporlegging på nederste spor

Tilkobling av kjørespenning på nederste nivå

02.01.2008:

Stasjonsområdet på øverste plan under bygging Arbeidet med å legge trasé og spor på stasjonsområdet kan startes opp siden sporet som skal gå i tunnel under stasjonsområdet er på plass. Vi fikk også montert en plate som underlag for container-kranen som skal være ute på den midterste utstikkeren på anlegget. Sporunderlag for Märklin-sporet som går mellom stasjonområdet og container-terminal er også kommet på plass.

14.01.2008:

Likestrømssporet langs midtarmen begynner å komme på plass

Skinneplatene til container-terminalen er skrudd fast på kryssfinér-platen og sporunderlaget for likestrømssporet langs yttersiden av den midterste øyen er kommet på plass. Det samme gjelder traséen på sidesporet opp til container-terminalen. Sporplanen er endret litt i forhold til den opprinnelige sporplanen, slik at kjøring på industriområdet  ved kranen ikke skal forstyrre fremføringen av tog på hovedsporet som går rundt området.

16.01.2008:

Det første lokomotivet kjører på anlegget !!
Denne kvelden ble det lagt spor opp til container-terminalen og vi koblet til kjørekontrollen fra det digitale startsettet som vi kjøpte inn på siste messe med tanke på fastanlegget. Selv om alt var midlertidig, var det kjekt å kunne kjøre et lokomotiv og container-kran på anlegget for første gang.

Sporlegging opp til container-terminal

Det første lokomotivet kjører på anlegget !!

28.01.2008:

Arbeidet med sporlegging går videre. Sporet rundt den midterste øyen er montert og vi er begynt på sporlegging av stasjonsområdet.
Skinneleggingen går sin gang

Tore legger skinner på hovedstasjonen

28.07.2009

Nå har det begynt å komme litt landskap på anlegget, sporleggingen er så godt som fullført. Vi mangler ennå litt oppkobling av skiftespor og litt strøm her og der.
Litt fra drivstoffdepoet

Ofotbanen med bilvogn

27.10.2010

Vi har kommet et stykke videre på det siste året men, vi har nok vært mest opptatt med å friske opp modulanlegget da dette har vært vist på messe i Tyskland + vår egen modelljernbanemesse.