Post til lokalavdelingen kan adresseres til
NJK avdeling Bergen
c/o Jarle H. Hansen
Flaktveitvegen 529
5134 Flaktveit

Epost

Besøk oss
Etter en årrekke på Dokken flytter lokalavdelingen i løpet av våren til nye lokaler i Arna Industrihus (gamle Arna fabrikker).
Inntil flyttingen er fullført vil vi ikke kunne ta i mot besøk på Dokken.
Når flyttingen er fullført - sannsynligvis i mai 2021 og vi har kommet oss på plass - vil vi komme med informasjon om besøksadresse/annen kontaktinformasjon