Post til lokalavdelingen kan adresseres til

Norsk Jernbaneklubb
Lokalavdeling Bergen
Dokkeskjærskaien 1
5006 BERGEN

Epost
bergen (at) njk.no

Besøk oss

Dersom du ønsker å ta en prat med oss litt mer uformelt kan du besøke oss i klubblokalet på Dokkeskjærskaien. Her pleier vi å være fra kl. 19:00 hver onsdag kveld for å prate og bygge modelljernbane.

Telefonnummeret til klubblokalet er 906 14 253 (onsdager 19-22).

 

Kjøreanvisning

Kommer fra: