Velkommen til NJK lokalavdeling Bergen

1991 BRG MJmessen2008 27    1985 BRG MJmessen2008 15

Lokalavdeling Bergen ble stiftet 10. februar 1971.

En del av medlemmene er også aktive i aktivitetsgruppen Gamle Vossebanen. Avdelingen har 207 medlemmer.

Etter en årrekke på Dokken flytter lokalavdelingen i løpet av våren til nye lokaler i Arna Industrihus (gamle Arna fabrikker).
Inntil flyttingen er fullført vil vi ikke kunne ta i mot besøk på Dokken.
Når flyttingen er fullført - sannsynligvis i mai 2021 og vi har kommet oss på plass - vil vi komme med informasjon om besøksadresse/annen kontaktinformasjon.