H4  70006
Kjøle- og varmevogn

H4 70006

Litra (type) H4
Nummer 70006
Byggeår 1930
Fabrikant Skabo Jernbanevognfabrik
Levert til NSB
I ordinær trafikk til
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 9,60 m
Vognvekt 14,0 tonn
Lasteflate 15,8 m2
Rominnhold 32,4 m3
Lasteevne 14,0 tonn
Merknad Under restaurering
H4 70006 Kløftefoss 2007
H4 70006 er en lukket godsvogn for gods som enten må holdes avkjølt eller som ikke må fryse. Den er spesielt godt isolert i vegger, gulv og tak, og for å redusere soloppvarming om sommeren er vognveggene hvitmalt.
Kjøle- og varmevogner fraktet lett bedervelig gods som det var om å gjøre at kom fortest mulig frem til bestemmelsesstedet. Slike vogner kunne derfor ofte sees innkoblet i persontog, som tidligere hadde betydelig kortere kjøretider enn godstogene. Vognene av denne typen var derfor bygget for å kunne gå i 100 km/t, som var betydelig fortere enn noe godstog kjørte den gangen. De ble også utstyrt med omstillbar gods- og persontogbremse, og de fikk gjennomgående varmeledninger for damp og 1000V slik at de kunne kobles inn forrest i persontog.
 
H4 70006 ble levert fra Skabo Jernbanevognfabrik i 1930 med litra Hvf4. Den hadde ved levering et stort bremserhus av samme type som Hvf4 70031.
Vognen var utstyrt med to kjølesystemer, ett beregnet for kullsyreis (tørris) og ett beregnet for naturis som ble fylt gjennom luker i taket. Den fikk også varmeanlegg som ble drevet fra de gjennomgående varmeledningene.
 
Etterhvert kom den nyere typer kjølevogner med moderne kjøleanlegg som ikke var avhengige av påfylling av is. Vogn 70006 ble tatt i bruk til annen transport, og varmeanlegget og bremserhuset ble fjernet.
I 1967 fikk vognen UIC-litra og -nummer Icdkmops 806 8019.
 
Etter utrangering ble vognen overtatt av Norsk Jernbaneklubb, og har siden vært oppbevart på Krøderbanen.
Vognen er for tiden under oppussing, og har nå fått tilbake sitt opprinnelige nummer.
 
 
----------