Hvem er vi?

Norsk Jernbaneklubb ble stiftet 22. mai 1969. I dag lyder formålsparagrafen slik:

  • være et arbeidsfellesskap og møtested for alle landets jernbaneinteresserte
  • utbre interesse for nåtidig og historisk jernbane og jernbanedrift
  • arbeide for at jernbanehistoriske fortidsminner blir tatt vare på og om mulig holdt i drift
  • samarbeide med andre som har beslektede interesser.

Foreningen arbeider aktivt for bevaring og drift av museumsjernbanene Krøderbanen i Buskerud og Gamle Vossebanen, og kjører veterantog for publikum på begge baner. NJK søker å bevare de fredede og øvrige verneverdige hus og anlegg som hører til disse banene. Spørsmål om medlemskap m.m. rettes alltid til foreningens generelle adresse. Meldinger om adresseforandringer sendes også til klubbens generelle adresse.

Norsk Jernbaneklubb er en frivillig forening som baseres i stor grad på dugnadsinnsats. Klubbens øverste ledelse er Representantskapet. Det består av representanter fra alle lokalavdelinger, driftsavdelingene, aktivitetsavdelingene, samt åtte valgt av Årsmøtet. Klubbens daglige ledelse er Hovedstyret som velges av Representantskapet og som består av seks til åtte medlemmer samt to varamedlemmer.

Adresse

Postadresse
Norsk Jernbaneklubb
Postboks 1492 Vika
0116 Oslo

Besøkadresse
Jernbaneveien 6, Bryn, Oslo
(normalt bare bemannet torsdagskvelder)

Telefon: 22 27 00 10

Generell E-post:

Medlemsservice E-post:

Facebook: facebook.com/NorskJernbaneklubb
Instagram: instagram.com/jernbaneklubben

Organisasjonsnummer: 975 846 709

Generell Bankgiro: 3411 29 16042
Bankgiro for kontingent: 3411 35 55175

Bankgiro for Salgsavdelingen:
Norge: 3411 43 78587

 

En rekke personer gjør en uvurderlig innsats for NJK. Personene under innehar imidlertid formelle nøkkelposisjoner og vil kunne henvise eventuelle forespørsler til rette vedkommende.

 

NJKs leder: Per Frode Hove. E-post: .

NJKs nestleder: Anders Baalsrud
NJKs sekretær: Stein Erik Paulsen
NJKs kasserer: Kåre Pettersen
NJKs styremedlemmer: Kai Hartmann, Jon Eigil Kvernrød, Åge Lybekbråten
Varamedlemmer: Karsten Specht, Jim Hagen Warp
 
NJK Sekretariatet, leder: Jan Erik Bruun
NJK Media, leder: Åge Lybekbråten

Redaktør medlemsbladet På Sporet: Ciel Waagenes Udbjørg
NJK Salgsavdeling, leder:  Nils Håkon Sandersen
NJK Forskningsavdelingen, leder:  Svein Sando
NJK Web, leder: Svein Sando
NJK Forlag, leder: Svein Sando
NJK Reiser, leder: Magnus Hartmann
Norsk Museumstog, leder: Bjørn Halling
Gamle Vossebanen, leder: Ivar J. Gubberud
NJK Krøderbanen, leder: Henrik B. Backer
 
NJKs sentrale valgkomite: Jørgen Bjørsvik Ingebrigtsen, Jon Rokseth, Rune Vindholmen.
Lokal-, aktivitets- og driftsavdelingene har sine egne valgkomiteer.
 
Representantskapet
Ordfører: Torstein Krabbedal
Varaordfører: Rune Vindholmen
 
Årsmøtevalgte til NJKs representantskap:
Øyvind Bolme Fredriksen, Kjell Erik Granly, Nils Christian Hagen, Svein Tore Løvåsen, Knut Helge Midtbø, Henrik Engum Pedersen, Jon Rokseth, Rune Vindholmen
Vararepresentanter: Knut Eidsæther, Thomas Bolstad.
 

Stiftelsen Norsk Jernbanearv

Stiftelsens formål er å eie og ivareta NJKs jernbanemateriell og sikre dette for fremtiden. Les mer her.