Brumunddal: Saktekjøring

Brumunddal: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Arna-Bergen: Saktekjøring

Arna-Bergen: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Ljan-Holmlia hp: Delvis stengt

Ljan-Holmlia hp har færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen. Linje L22 innstilles mellom Skøyen og Ski. Linje L2X innstilles mellom Stabekk og Ski | Vi henviser til øvrige tog som kjører. | Linje R20 innstilles mellom Oslo S og Vestby. Togene erstattes med buss.

Holmlia hp-Ljan: Delvis stengt

Holmlia hp-Ljan har færre spor i bruk. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen. Linje L22 innstilles mellom Skøyen og Ski. Linje L2X innstilles mellom Stabekk og Ski | Vi henviser til øvrige tog som kjører. | Linje R20 innstilles mellom Oslo S og Vestby. Togene erstattes med buss.

Grua-Roa: Saktekjøring

Grua-Roa: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Moss-Kambo: Saktekjøring

Moss-Kambo: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Langhus-Ski: Saktekjøring

Langhus-Ski: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Drammen: Helt stengt

Drammen er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.Linje L12: Busspendel mellom Brakerøya og Mjøndalen | Linje L13: Busspendel mellom Brakerøya og Drammen | Linje R10: Benytt andre tog til Brakerøya. Busspendel Brakerøya-Drammen | Bergensbanens regiontog erstattes med buss.

Drammen: Delvis stengt

Drammen har færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.Linje L12: Busspendel mellom Brakerøya og Mjøndalen | Linje L13: Busspendel mellom Brakerøya og Drammen | Linje R10: Benytt andre tog til Brakerøya. Busspendel Brakerøya-Drammen | Bergensbanens regiontog erstattes med buss.

Drammen: Delvis stengt

Drammen har færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.Linje L12: Busspendel mellom Brakerøya og Mjøndalen | Linje L13: Busspendel mellom Brakerøya og Drammen | Linje R10: Benytt andre tog til Brakerøya. Busspendel Brakerøya-Drammen | Linje R11: Buss for tog Oslo S-Sande. | Bergensbanens regiontog erstattes med buss.

Jessheim: Saktekjøring

Jessheim: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.