Da lokalavdeling Vestfold besøkte Jernbaneverket Utbygging i Tønsberg i juni i 2009 og fikk en god orientering om Jarlsbergtunnelen og dobbeltsporet Barkåker-Tønsberg, fikk vi en invitasjon til å komme tilbake når det var mulig å komme inn i fjellet.  Og 24. august 2010 var avdelingen tilbake i Jernbaneverkets lokaler i Eckerbergsgate i Tønsberg.

Denne gangen var det Odd Johansen, byggeleder for Jarlsbergtunnelen, som var vår vert og guide.  Han gav en god innføring i dobbeltsporprosjektet Barkåker-Tønsberg og planene om modernisering av Vestfoldbanen og jernbanenettet i Østlands-området.

Odd Johansen viser hvor langt man skal komme fra Oslo S med tog på én time når jernbanen på Østlandet er modernisert.  For Vestfolds del vil én time innebære Tønsberg, hovedsaklig basert på hastigheter i området 200-250 km/h.

Jernbaneverket har helt klare tanker og ønsker for Vestfoldbanen i fremtiden.

Deltagerne følger interessert med.

Som takk for innsatsen overrekkes Odd Johansen Norsk Jernbaneklubbs jubileumsbok Med blikk for jernbanehistorien - 40 år med Norsk Jernbaneklubb av avdelingens leder Hans Morten Tamnes.

Etter orienteringen ble alle kledd opp med verneklær, sko og hjelm.  I to minibusser ble vi kjørt inn i tunnelen via tverrslaget i Kjellelia.  Og det var ikke bare Norsk Jernbaneklubb avdeling Vestfold som var med - vi hadde også med oss en journalist fra NRK Vestfold som sørget for at turen ble kringkastet neste morgen.

Man blir liten inne i tunnelen.

Jonny Karlsen (til venstre) og Per Sørensen ser seg rundt inne i tunnelen.

Ved tunnelportalen ved Tomsbakken er det støpt en betongtunnel.  Over den går veien.

Familiefoto ved tunnelportalen ved Tomsbakken.

Minibussene på vei ut av tunnelen.

Jan Morten Aksnes (til venstre) og Ole Frogner smiler fornøyd - dette var morsomt.