20. september 2008 arrangerte lokalavdeling Vestfold en medlemstur til den nedlagte Hortenlinjen.  Vi møttes på Skoppum stasjon, slik at de som ikke hadde egen bil kunne komme med toget dit og få sitte på med noen.

Underveis til Horten stoppet vi flere steder og begav oss enkelte steder til fots langs sporet.  Først gikk vi et stykke fra like nedenfor Skoppum stasjon og til Vestre Sande.

Like nedenfor Skoppum stasjon.  Kontaktledningsanlegget er fjernet, kun stolpene står igjen.

Videre fra Skoppum, vi nærmer oss tidligere Vestre Sande holdeplass.

Vestre Sande holdeplass lå på bortsiden av broen.  Veien som krysser Hortenlinjen fører til Vestre Sande Mølle som ligger til venstre utenfor bildekanten.

Etter å ha kommet opp igjen til bilene, kjørt vi nesten ned til Borre hvor vi stoppet der den nye Rv 19 krysset Hortenlinjen.

Omtrent midtveis mellom Vestre Sande holdeplass og Borre stasjon.  Hortenlinjen er brutt, her skal den nye Rv 19 frem.

Neste stopp var Borre stasjon.  Horten & Omegn Veteranvognklubb har tilhold i bygningen, men denne dagen var det ingen til stede så vi fikk kun sett bygningen fra utsiden.

Borre stasjon.  Bygget som "Mellemstation av 3die Klasse" etter Balthazar Langes normaltegninger for Vestfoldbanen, bygget og ferdig til Hortenlinjens åpning 7. desember 1881.

Borre stasjon fra sporsiden.

Utsikt i retning Horten fra Borre stasjon.  I bakgrunnen krysses Rv 19 på ikke mindre enn to planoverganger.

Horten stasjon var av naturlige årsaker siste stopp langs Hortenlinjen.  Som bildene viser, sporene etter Hortenlinjen var i ferd med å bli visket ut.

Horten.  Stasjonsområdet bak fotografen.  Sporet går ut til dypvannskaien Horten.

Stasjonsområdet i Horten.  Til høyre plattformkanten, den angir hvor stasjonsbygningen i Horten lå.

Godshuset i Horten og litt av bygningen som fungerte som stasjonsbygning i Horten etter at den opprinnelige bygningen ble revet i 1973.

Dagen ble avsluttet med at vi reiste i samlet følge til modelljernbanemessen som ble arrangert av Horten Modelljernbaneklubb.