Toget som universal løsning i nord

Jernbane, denne lykksalige oppfinnelse, skal fjerne fulle fly, forurensing, fergekøer, driting i naturen og nå altså bringe folk ut i den vide periferi. 

Troms Folkeblad