SJ tar över nattågstrafiken Stockholm-Luleå/Narvik

Det är SJ som ska sköta nattågstrafiken mellan Stockholm och Luleå/Narvik från och med den 15 december 2024. 

svt.se