Veidekke fikk tunneloppdrag i Gøteborg

Veidekke har fått i oppdrag av Trafikverket å bygge delstrekningen Haga-Otterhällan på jernbaneforbindelsen Västlänken under sentrale Göteborg. 

bygg.no