Disse togrutene blir stengt i sommer

Langhelga er over, og det drar seg mot sommer. Bane Nor går nå ut med hvilke togstrekninger på Østlandet som vil bli berørt av arbeid framover. 

NRK