Flere branner langs togskinnene på Østlandet – godstog kan ha kjørt med bremsene på

Store deler av togtrafikken påvirkes av flere separate branner langs toglinjene. Årsaken ser ut til å være et godstog som har kjørt med bremsene på. 

bygg.no