Mantena står i fare for konkurs. Nå kan de få en kvart milliard

Regjeringen foreslår å tilføre selskapet 250 millioner i egenkapital. 

NJF Magasinet